Linie Formierskie LF/ALF, wykonujące formy w procesie impulsowo-prasującym z poziomym podziałem form, przeznaczone są do wykonywania odlewów w formach piaskowych w cyklu automatycznym ALF lub półautomatycznym LF. Automatyczne linie formierskie ALF są projektowane oraz wykonywane jako układy modułowe o różnych wydajnościach oraz do różnych wielkości skrzyń formierskich, dostosowane do warunków lokalizacyjnych odlewni. Dla małych wydajności formowania linie formierskie są projektowane i wyposażane w maszyny formierskie typ FT, natomiast dla dużych wydajności w maszyny formierskie typ FTA, wykonujące na przemian półformy dolne i górne.

Wysoki stopień mechanizacji linii formierskich zapewnia dużą wydajność produkcji odlewów i pozwala ograniczyć zatrudnienie obsługi linii. Ma również duży wpływ na eliminację szkodliwych czynników procesów odlewniczych na otoczenie, oraz gwarantuje wysoką jakość produkowanych odlewów. Linie formierskie LF/ALF wyposażane są w elektroniczne systemy sterowania bazujące na sterownikach PLC, umożliwiające:

 • automatyzację pracy,
 • wizualizację i kontrolę procesu,
 • rejestrację parametrów technologicznych,
 • możliwość przyporządkowania numeru modelu do odpowiedniej receptury masy formierskiej,
 • analizę stanów pracy poszczególnych urządzeń i mechanizmów z natychmiastową lokalizacją ewentualnych przyczyn awarii,
 • serwis oraz nadzór nad pracą urządzeń online przez połączenie internetowe.

Linie formierskie LF/ALF są projektowane i wykonywane dla różnych wymiarów skrzynek formierskich w „świetle” oraz dla różnych wydajności. Typowe gabaryty skrzynek formierskich produkowanych przez IdeaPro linii formierskich to:

 • 600 x 500 mm (LF/ALF – 65),
 • 800 x 600 mm (LF/ALF – 86),
 • 1000 x 800 mm (LF/ALF – 108),
 • 1200 x 800 mm (LF/ALF – 1210).
wymiary skrzynek formierskich mogą odbiegać od typowych. Zmiana wymiarów oraz dobór wysokości skrzynek wymaga uzgodnienia ze specjalistami IdeaPro. Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji linii formierskich, służą pomocą w doborze odpowiedniej linii formierskiej zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości skrzynek formierskich i wydajności.

W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:

 • pomocy w usytuowaniu, lokalizacji linii formierskiej w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji,
 • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza, instalacji wodnej lub innych wymaganych projektów, np. do pozwolenia na budowę,
 • wykonanie założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy linii,
 • pomocy w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.
Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie