Transport pneumatyczny to nowoczesny, wygodny i elastyczny sposób przemieszczaniu materiałów sypkich przewodami rurowymi, za pomocą strumienia powietrza, na zadaną odległość. Ruch materiału jest wywołany różnicą ciśnień w urządzeniach transportowych. Proces ten realizowany jest poprzez wytworzenie odpowiednio wysokiej różnicy ciśnienia między punktem załadunku a punktem odbioru transportowanego surowca. Jednostka wytwarzająca ciśnienie (źródło powietrza) wraz z punktem poboru powietrza znajduje się na początku, a układ rozdziału surowca od powietrza transportowego na końcu instalacji. W zależności od wymagań (wydajność, odległość, właściwości transportowanego materiału),najczęściej jako układ zasypowy stosuje się zasilacz komorowy.

Ten rodzaj transportu stosowany jest w wielu procesach technologicznych. Służy do przemieszczania surowców pomiędzy poszczególnymi węzłami wytwórczymi, magazynami czy przesunięciu gotowego produktu do urządzeń pakujących. Przeznaczony jest do transportu różnorodnych materiałów sypkich, drobnoziarnistych, dzięki porywaniu cząstek materiału przez cząsteczki powietrza.

Zalety transportu pneumatycznego to:

  • możliwość przesyłania materiałów w zamkniętych przewodach transportowych (hermetyczność procesu) nawet na stosunkowo duże odległości,
  • możliwość dowolnej konfiguracji trasy rurociągów w dowolnych płaszczyznach,
  • możliwość prostych połączeń do pobierania i odbierania materiału,
  • możliwość odbierania materiału z kilku punktów i przesyłanie go do miejsca docelowego,
  • bezpieczeństwo transportu w przypadku zagrożenia toksycznego i wybuchowego,
  • możliwość pełnej automatyzacji transportu i przeładunków,
  • brak strat materiałowych (transport zamknięty).
Instalacje transportu pneumatycznego projektowane i wykonywane są indywidualnie. Są dedykowaną dla konkretnego procesu technologicznego i warunków lokalizacyjnych. Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji instalacji transportu pneumatycznego, służą pomocą w doborze odpowiedniego rozwiązania zgodnie z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie