Powszechnie stosowaną metodą mechanicznego oczyszczania powierzchni jest obróbka strumieniowo-ścierna, która pozwala na uzyskanie najwyższego stopnia czystości powierzchni oraz jej określonej chropowatości. Obróbce tej można poddawać przedmioty wykonane z różnych materiałów, takich jak: żeliwa, staliwa, stali, metali nieżelaznych i ich stopów, tworzyw sztucznych, gumy, szkła, ceramiki, kamienia i betonu i innych.

Obróbka strumieniowo-ścierna (śrutowanie) jest powszechnie stosowana w przemyśle metalowym, odlewniczym, samolotowym, samochodowym, konstrukcyjnym, budowy statków, kolejowym i wielu innych. Obróbka ta polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa (śrutu) z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu. Celem obróbki jest przede wszystkim usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z przedmiotów, typu rdza, zendra, masa formierska, resztki starych powłok malarskich oraz nadanie materiałowi odpowiedniej struktury, zapewniającej doskonałą przyczepność powłokom ochronnym, wpływając tym samym na lepszą ochronę przed korozją. Stosowana jest również do obróbki wykończeniowej delikatnych elementów konstrukcyjnych, do szorstkowania powierzchni przed ich powlekaniem oraz do usuwania zadziorów.

W zależności od czynnika nadającego energię kinetyczną cząsteczkom śrutu wyróżniamy obróbkę strumieniowo ścierną wirnikową oraz pneumatyczną. Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach pneumatycznych (potocznie nazywana piaskowaniem lub śrutowaniem), bazuje na technice pneumatycznej (wyrzutowej), która polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa (śrutu) z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu.Strumień ścierny czyściwa generowany jest przez ciśnieniowy aparat pneumatyczny lub z wykorzystaniem zjawiska inżekcji.

Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji oczyszczarek wirnikowych, służą pomocą w doborze odpowiedniej oczyszczarki, zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:

  • pomocy w usytuowaniu, lokalizacji oczyszczarki w istniejących obiektach,
  • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub odpowiednich projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
  • wykonanie założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
  • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy oczyszczarki,
  • optymalizacji jakości oczyszczenia oraz wydajności,
  • pomocy w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.
Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy

Złóż zapytanie