Oczyszczarki wirnikowe przelotowe siatkowe OWPS z taśmą z plecionego drutu stalowego przeznaczone są do oczyszczania przedmiotów o małych i średnich gabarytach, w szczególności do oczyszczania z rdzy, zendry, masy formierskiej, powłok lakierniczych, usuwania zadziorów oraz oczyszczania wszelkich przedmiotów ciętych laserowo. Stosowane są również do obróbki wykończeniowej delikatnych elementów konstrukcyjnych oraz do szorstkowania powierzchni przed ich powlekaniem.

Przedmioty przeznaczone do oczyszczania układane są płasko na przenośniku siatkowym. Po uruchomieniu cyklu pracy oczyszczarki przenośnik siatkowy transportuje materiał przeznaczony do oczyszczenia do komory. Następuje proces oczyszczania przedmiotów w strugach śrutu wyrzucanego przez wirniki rzutowe. Na komorze oczyszczarki zamontowane są co najmniej cztery wirniki rzutowe, dwa przeznaczone do oczyszczania powierzchni górnej oraz dwa do oczyszczania powierzchni dolnej. W zależności od wymaganej wydajności oczyszczarki oraz szerokości oczyszczanych przedmiotów, oczyszczarki mogą być wyposażone w dwa rzędy wirników rzutowych oraz większą ich ilość. Oczyszczarki wyposażone są w zespół zmiatania i zdmuchiwania śrutu z górnej powierzchni oczyszczonych przedmiotów. Oczyszczarka może pracować w ruchu ciągłym bez zatrzymywania wirników rzutowych.

Podstawowymi zespołami oczyszczarki są wirniki rzutowe wyrzucające śrut z dużą energią na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników oraz sposób przemieszczania przedmiotów w strugach wyrzucanego śrutu gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni w czasie jednego przejazdu przez komorę oczyszczarki. Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje się do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych.

Oczyszczane przedmioty w zależności od przeznaczenia wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach wyrzucanego przez wirniki rzutowe śrutu, który zależy od prędkości przejazdu przedmiotów przez komorę oczyszczarki. Płynną regulację prędkości przemieszczania się przedmiotów umożliwia przemiennik częstotliwości przenośnika siatkowego. Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia.

Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie praca oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC wyposażonego w czujniki sygnalizacji ruchu, położenia mechanizmów oraz inne wyposażenie elektryczne, jak: buczki, kurtyny świetlne, wyłączniki awaryjne i inne. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów.

Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe przelotowe siatkowe OWPS produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

OczyszczarkaOWSP- 500 OWSP- 1000 OWSP- 1500
Max. szerokość ładunku mm50010001500
Max. wysokość ładunku mm400500600
Max. obciążenie 1mb. przenośnika kN/m 5
Oczyszczarki wirnikowe przelotowe siatkowe OWPS mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych takich, jak: obróbka strumieniowa powierzchni oraz lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie