Narzędzia ścierne przeznaczone są do precyzyjnego i zgrubnego szlifowania i przecinania różnych materiałów: stali, żeliwa, stali nierdzewnych, betonu, ceramiki itp. Mają zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, m in. w przemyśle metalurgicznym, odlewniczym, stoczniowym, budownictwie, kolejnictwie, przemyśle maszynowym, przemyśle motoryzacyjnym i wielu innych.Narzędzia ścierne w ogólnym rozumieniu, to wyroby formowane ze specjalnie przygotowanej masy ściernej. Zawiera ona jako podstawowy składnik materiał ścierny, najczęściej ziarno elektrokorundowe lub ziarno węglika krzemu, oraz spoiwo, na które składa się żywica ceramiczna lub organiczna oraz substancje zwane wypełniaczami. Sprasowane wyroby podlegają późniejszemu utwardzeniu w odpowiednio dobranym cyklu temperaturowym. Produkcja narzędzi ściernych rozpoczyna się więc od przygotowania spoiwa i połączenia go z ziarnem ściernym.

Najpierw przygotowuje się mieszankę, która w dalszym procesie produkcyjnym zostanie przekształcona w tarczę do cięcia lub szlifowania lub inne narzędzie ścierne. Operacje technologiczne przygotowania mas plastycznych czy też mas do formowania ciśnieniowego to podstawowe procesy, mające istotny wpływ na jakość i ekonomię produkcji wyrobów ściernych. Im bardzie produkt jest zaawansowany technicznie tym istotniejszy staje się proces przygotowania mieszaniny do operacji formowania.IdeaPro oferuje wyposażenie technologiczne do przygotowania mieszanek dla produkcji różnych wyrobów ściernych. Podstawą procesów jest zastosowanie technologii koncentrującej się głównie na podstawowych operacjach mieszania, wykonywanych w mieszarkach dynamicznych.

IdeaPro produkuje szeroką gamę mieszarek dynamicznych dla różnorodnych aspektów przygotowania materiałów ściernych, zarówno suchych jak i wilgotnych do prasowania. Specjalna zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych charakteryzuje się obracającą się, pochyloną misą mieszającą i ekscentrycznie zamontowanym obrotowym narzędziem mieszającym, co powoduje rozdzielenie procesu mieszania od transportu materiału. Materiały w mieszarce dynamicznej pochylonej są przenoszone w górę przez obrót pochylonej misy mieszarki i spadają ponownie z najwyższego punktu pod wpływem siły grawitacji. Cykl ten jest wspierany przez skrobak denny / ścienny, który miesza mieszankę i przenosi ją do obszaru wirnika. Niezwykle skuteczne drobne mieszanie, które ma miejsce w turbinie o dużej prędkości, nakłada się zatem na mieszanie zgrubne, wykonywane przez zgarniacz dna i ścian bocznych.Wyposażenie mieszarki dynamicznej w charakterystyczny dla tej techniki mieszania obracający się wirnik (turbinę), którego napęd i konstrukcja umożliwia dostosowanie mieszarki do konsystencji i uziarnienia masy, oraz optymalny dobór układu napędowego, do właściwego zapotrzebowania na energię mieszania dla danej mieszaniny. Powyższe cechy otwierają cały szereg możliwości wpływania na proces:

 • prędkość wirnika można regulować w szerokim zakresie, aby umożliwić zmianę energii wprowadzanej do procesu mieszania,
 • kierunek działania narzędzia mieszającego – współbieżny lub przeciwbieżny,
 • indywidualne geometrie narzędzi dostosowane do danego zadania.

 • Uniwersalność zastosowanych rozwiązań pozwala uzyskać wyniki poza możliwościami innych systemów mieszania:
 • znacznie wyższa homogeniczność mieszanki,
 • krótsze czasy mieszania,
 • procesy mieszania i prędkości mieszania można dostosować do odpowiednich receptur.
Nowoczesne systemy mieszania z regulowaną szybkością i energią mieszania, są gwarancją najwyższej jakości w produkcji mas ściernych.
Uniwersalność takich urządzeń sprawia, że są one stosowane do wytwarzania:

 • mas plastycznych do prasowania, włączając w to masy formowane na gorąco,
 • mas lejnych,
 • mas i mieszanek do formowania wibracyjnego,
 • mas z dodatkiem włókien.

IdeaPro dostarcza szeroką gamę rozwiązań dla przemysłu materiałów ceramicznych. Oferujemy mieszarki dynamiczne dostosowane do wymagań technologicznych użytkownika. Specjaliści IdeaPro służą pomocą, aby wybrać odpowiedni typ mieszarki i zaprojektować optymalne narzędzia do mieszania dla danego zadania. Oprócz podstawowego typoszeregu mieszarek dynamicznych typu MDV firma IdeaPro oferuje również mieszarki dynamiczne specjalne, o różnym przeznaczeniu i różnych cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Wśród oferowanych mieszarek są m in.:

 • mieszarki dynamiczne laboratoryjne typu MDL,
 • mieszarki dynamiczne ze stałą pokrywa typu MDS,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą typu MDP,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą i wychylną misą typu MDM,
 • mieszarki lemieszowe typu ML.

Mieszarki w wykonaniu specjalnym mogą być wyposażone w systemy do ogrzewania materiału technologicznego.

IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe.

Oferujemy m in.:

 • doradztwo w zakresie technologii procesowej i rozwoju ekonomicznych i ekologicznie odpowiedzialnych rozwiązań,
 • opracowywanie procesów przygotowania nowych produktów,
 • opracowanie i testowanie nowych typów maszyn i technologii pomiarowych,
 • analizę i optymalizację procesów produkcyjnych w eksploatacji lub w istniejących maszynach lub systemach,
 • próby i badania w IdeaPro,
 • wynajem maszyn do testowania technologii w liniach produkcyjnych Klientów.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie