Nawozy można wytwarzać z szerokiej gamy surowców. Związkami chemicznymi, będącymi nośnikami pierwszorzędowych makroskładników pokarmowych w nawozach mineralnych są: azotan amonu, mocznik, siarczan amonu, fosforany wapnia i amonu oraz chlorek i siarczan potasu. Ponadto, w skład nawozów mineralnych wchodzą często minerały fosforanowe, minerały węglanowe wapnia i magnezu oraz związki chemiczne i minerały, wnoszące w swoim składzie mikroelementy.
Nawozy składają się ze złożonych mieszanin minerałów, zawierających podstawowe składniki odżywcze oraz inne pierwiastki śladowe. Aby uzyskać homogeniczny produkt, o dokładnie zdefiniowanym składzie odżywczym, surowce poddaje się procesom dokładnego wymieszania a następnie granulowania. Celem granulacji jest nadanie nawozom korzystnych własności użytkowych, ułatwiających przechowywanie i aplikowanie, a także nadających tym produktom korzystne własności agrochemiczne jak np. kontrolowane rozpuszczanie się nawozu w glebie. Przeważającą część produkowanych nawozów stałych stanowią nawozy granulowane.

IdeaPro oferuje technologię granulowania nawozów w mieszarkach - granulatorach dynamicznych. Zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych pozwala na przetwarzanie szerokiego zakresu konsystencji, takich jak pyły, szlamy i placki filtracyjne. Dzięki zastosowaniu sekwencji mieszania/granulacji w jednym urządzeniu, spełnia ona najwyższe standardy w zakresie jakości produktu, zużycia energii i wydajności z jednostki objętościowej urządzenia technologicznego. Najważniejsze cechy oferowanej technologii:

 • mieszanie, granulowanie i powlekanie w jednej maszynie i w jednej operacji technologicznej,
 • optymalne rozmieszczenie surowców podstawowych i mikroskładników,
 • możliwość mieszania i granulowania surowców o różnych gęstościach i rozmiarach,
 • możliwość wykorzystywania do produkcji surowców wtórnych w formie placków filtracyjnych, szlamów i roztworów soli odżywczych,
 • możliwość dostosowania wielkości granul do indywidualnych wymagań,
 • krótkie czasy procesu,
 • hermetyczność procesu i jego bezemisyjny przebieg.
Oprócz bezpośredniej produkcji granulatu w mieszarkach - granulatorach dynamicznych, IdeaPro oferuje również rozwiązania łączące intensywne mieszanie w mieszarkach dynamicznych i granulację w granulatorach dyskowych.

Specjalna zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych charakteryzuje się obracającą się, pochyloną misą mieszającą i ekscentrycznie zamontowanym obrotowym narzędziem mieszającym – turbiną, co powoduje rozdzielenie procesu mieszania od transportu materiału. Wyposażenie turbiny w układ regulacji prędkości obrotowej oraz jej konstrukcja umożliwia dostosowanie mieszarki do konsystencji i uziarnienia surowców oraz optymalny dobór układu napędowego. Powyższe cechy otwierają cały szereg możliwości wpływania na proces:

 • prędkość turbiny można regulować w szerokim zakresie, aby umożliwić zmianę energii wprowadzanej do procesu mieszania i odpowiednio granulowania,
 • kierunek działania narzędzia mieszającego – współbieżny lub przeciwbieżny,
 • indywidualne geometrie narzędzi dostosowane do danego zadania.
IdeaPro oferuje wszechstronną gamę pojedynczych maszyn oraz systemów „pod klucz”, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów sterowania. Zakres produktów i usług obejmuje projektowanie i budowę kompleksowych instalacji, obejmujących wszystkie aspekty procesu od dystrybucji i magazynowania surowców, aż po dostarczenie produktu końcowego.

Proponujemy maszyny i urządzenia obejmujące:

 • technologię mieszania/granulowania – w mieszarkach dynamicznych w zakresie od 5 do 3000 litrów,
 • granulatory dyskowe,
 • systemy naważania surowców z elektronicznymi modułami ważącymi,
 • systemy magazynowania surowców,
 • systemy podawania surowców: transport pneumatyczny, przenośniki śrubowe, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe i inne, zaprojektowane i dopasowane do wymogów technologii i właściwości surowców,
 • systemy monitorowania i sterowania procesem produkcyjnym – wskaźniki poziomu napełnienia, czujniki ruchu, wizualizacja procesu.
Oferujemy rozwiązania, które zapewniają:

 • elastyczną technologię produkcji,
 • wysoką niezawodność eksploatacyjną,
 • w pełni zautomatyzowane systemy

IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc, w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe, aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji i poza nią.

Oferujemy m in.:

 • doradztwo w zakresie technologii procesowej i rozwoju, ekonomicznych i ekologicznie odpowiedzialnych rozwiązań,
 • opracowywanie procesów przygotowania nowych produktów,
 • analizę i optymalizację procesów produkcyjnych w eksploatacji lub istniejących maszynach lub systemach,
 • organizację prób i testów,
 • dostawę maszyn na wynajem do instalacji na liniach produkcyjnych na zasadzie testowej.

Oferujemy adaptację technologii do konkretnych materiałów i wymagań, co do własności produktu, łącznie z organizacją prób laboratoryjnych i przemysłowych.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie