Przebieg procesu odświeżania masy formierskiej w omawianych stacjach jest kontrolowany i monitorowany przy użyciu panelu graficznego, typu Quickpanel, umieszczonego na głównym pulpicie sterowniczym. Panel ten jest wyposażony w system operacyjny Windows CE oraz kolorowy 12 calowy, dotykowy ekran wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, umożliwiającym obsługę aplikacji typu SCADA. Sterowanie przebiegiem całego procesu odbywa się za pomocą aplikacji wizualizacyjnej zainstalowanej na panelu operatorskim.

Za pomocą systemu sterowania przeprowadzana jest kontrola prawidłowości pracy poszczególnych maszyn i urządzeń biorących udział w procesie. Panel jest wyposażony w przyciski do załączenia poszczególnych napędów ze wskazaniem, w sposób graficzny, ich aktualnych stanów pracy.

Dzięki podłączeniu systemu sterowania i wizualizacji do sieci Ethernet uzyskano możliwość zdalnego dostępu do układu sterowania poprzez Internet. Rozwiązanie takie daje bardzo duże możliwości szybkiej diagnozy sytuacji awaryjnych, analizy pracy poszczególnych systemów (napędów), korekty programu sterującego, bez potrzeby przyjazdu serwisanta, automatyka – a co za tym idzie, skrócenia do minimum czasów przestojów związanych z awarią bądź zmianą procesu technologicznego.

Istnieje możliwość powiadamiania służb utrzymania ruchu o stanach alarmowych bądź awariach poprzez nadawanie informacji (e-mail czy sms), dzięki temu czas postoju związany z awarią zmniejsza się do minimum. Ma to duże znaczenie w obecnych warunkach ekonomicznych.

Dużym atutem takiego systemu sterowania i wizualizacji jest możliwość oglądania obrazów z wizualizacji procesu produkcyjnego poprzez Internet z dowolnego miejsca na świecie, nie ograniczając przy tym możliwości zmiany nastaw (receptur) bądź podglądania stanów alarmowych.

Złóż zapytanie