Mieszarki dynamiczne firmy IdeaPro charakteryzują się unikalną zasadą działania. Zmiany ruchu poszczególnych cząstek składowych mieszanego materiału wymuszane są przez elementy robocze:

 • obrotową misę o pionowej osi obrotu
 • dwie szybkoobrotowe turbiny
 • lemiesz zgarniający (kierujący)

Mieszarki dynamiczne MDH produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

Meszarka/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy kW Moc napędu turbiny kW
MDH-24 2500 1x18,5 2x90
MDH-29 4500 1x22 110+132
MDH-32 6500 2x18,5 132+160

Zalety konstrukcyjne mieszarek dynamicznych produkcji IdeaPro:

 • możliwość zautomatyzowanego załadunku i rozładunku
 • sterowanie przystosowane do automatyzacji procesu
 • trwała i mocna konstrukcja
 • łatwy dostęp do mechanizmów i wnętrza misy mieszarki
 • łatwo wymienialne części technologicznego zużycia
 • zastosowanie narzędzi o bardzo dużej trwałość elementów roboczych
 • niska awaryjność i wysoka niezawodność działania
 • zespoły napędowe wysokiej jakości
 • hermetyczność procesu mieszania
Mieszarki MDV wyposażone są w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizację różnych funkcji, jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację danych.

Na życzenie klienta mieszarki mogą być dodatkowo wyposażone w:

 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej turbiny,
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej misy,
 • system podgrzewania materiału w misie,
 • pomiar wilgotności sporządzanej mieszanki wewnątrz misy,
 • pomiar temperatury sporządzanej mieszanki wewnątrz misy,
 • systemy dozowania dowolnych składników sypkich oraz płynnych.

Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe aż do rozpoczęcia produkcji.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do specjalistów IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie