W mieszarkach dynamicznych MDH proces mieszania realizowany jest przez następujące elementy robocze:

 • obrotową misę o pionowej osi obrotu,
 • dwie szybkoobrotowe turbiny,
 • lemiesz zgarniający (kierujący).

Specjalna zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych charakteryzuje się obracającą się misą mieszającą i ekscentrycznie zamontowanymi obrotowymi narzędziami wirnikowymi, co powoduje rozdzielenie procesu mieszania od transportu materiału. Materiały w mieszarce dynamicznej MDH o pionowej osi obrotu są przenoszone przez obrót misy mieszarki i kierowane pod szybkoobrotowe wirniki. Cykl ten jest wspierany przez skrobak denny / ścienny, który miesza mieszankę i również kieruje ją do strefy oddziaływania szybko obracających się wirników. Niezwykle skuteczne drobne mieszanie, które ma miejsce w turbinie o dużej prędkości, nakłada się zatem na mieszanie zgrubne wykonywane przez zgarniacz dna i ścian bocznych.

Wyposażenie mieszarki dynamicznej w charakterystyczny dla tej techniki mieszania szybko obracające się wirniki (turbiny), umożliwia dostosowanie mieszarki do konsystencji i uziarnienia masy oraz optymalny dobór układu napędowego do właściwego zapotrzebowania na energię mieszania dla danej mieszaniny. W dynamicznych mieszarkach przeciwbieżnych około 90% energii napędu jest wykorzystane na intensywne mieszanie materiałów znajdujących się w obszarze szybkoobrotowego wirnika.

Mieszarki dynamiczne MDH produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

Meszarka/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy kW Moc napędu turbiny kW
MDH-24 2500 1x18,5 2x90
MDH-29 4500 1x22 110+132
MDH-32 6500 2x18,5 132+160

Zalety konstrukcyjne mieszarki dynamicznej IdeaPro:

 • możliwość zautomatyzowanego załadunku i rozładunku,
 • szeroko rozbudowane sterowanie przystosowane do automatyzacji procesu,
 • trwała i mocna konstrukcja umożliwiająca ciągłe użytkowanie przemysłowe przy niskich kosztach wymiany części zużywających się,
 • dobry dostęp do mechanizmów i wnętrza misy mieszarki sprawiają łatwość w obsłudze,
 • łatwo wymienialne, o niewielkich rozmiarach, części technologicznego zużycia,
 • mniejsze zużycie dzięki zastosowaniu narzędzi o bardzo dużej trwałość elementów roboczych,
 • wyłożenie misy roboczej mieszarki zmniejsza zużycie,
 • niska awaryjność i wysoka niezawodność działania,
 • wysokiej jakości zespoły napędowe,
 • wysoka hermetyczność procesu mieszania.
Mieszarki MDH wyposażone są w system sterowania oparty o sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację danych.

Na życzenie klienta mieszarki mogą być dodatkowo wyposażone w:
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej turbiny,
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej misy,
 • podgrzewanie materiału w misie,
 • pomiar wilgotności sporządzanej mieszanki wewnątrz misy,
 • pomiar temperatury sporządzanej mieszanki wewnątrz misy,
 • dozowanie dowolnych składników sypkich oraz płynnych.

Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji i poza nią.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL