Pod pojęciem obróbki metali rozumiemy ogół procesów technologicznych, mających na celu zmianę kształtów, wymiarów lub właściwości fizycznych i chemicznych. Rozróżnia się obróbkę metali: mechaniczną skrawaniem, plastyczną, cieplną, chemiczną oraz cieplno-chemiczną. Jedną z metod obróbki metali jest obróbka ścierna. Obróbka ścierna jest to rodzaj obróbki skrawaniem charakteryzująca się bardzo małą głębokością skrawania, w której narzędziem skrawającym są najczęściej ziarna ścierne.

Obróbka ścierna najczęściej jest wykorzystywana do oczyszczania i przygotowywania powierzchni do dalszych operacji wykończeniowych produktów.
Podstawową metodą oczyszczania i przygotowania powierzchni jest obróbka strumieniowo-ścierna. Zgodnie z definicją zawartą w PN-EN ISO 8504-2:2000 obróbka strumieniowo-ścierna jest to "uderzanie strumieniem ścierniwa, charakteryzującego się wysoką energią kinetyczną w powierzchnię, która ma być przygotowana".
Obróbka ta zdecydowanie przewyższa wszystkie inne techniki, jak np. szlifowanie, czy szczotkowanie. Jej główna przewaga polega na tym, że zapewnia ona uzyskanie najwyższego stopnia czystości powierzchni i odpowiedniej jej chropowatości, przy jednoczesnych relatywnie niskich kosztach obróbki.

Podstawowe metody obróbki strumieniowo – ściernej to:

 • obróbka strumieniowo-ścierna wirnikowa,
 • obróbka strumieniowo-ścierna pneumatyczna,
 • obróbka strumieniowo-ścierna pneumatyczna na mokro (hydrościerna),
 • obróbka strumieniowo-ścierna zawiesiną ścierną,
 • obróbka strumieniowo-ścierna cieczą pod ciśnieniem.
Obróbka strumieniowo ścierna jest powszechnie stosowana w przemyśle metalowym, odlewniczym, samolotowym, samochodowym, konstrukcyjnym, budowy statków, kolejowym i wielu innych. Obróbce tej można poddawać przedmioty metalowe, takie, jak: żeliwo, staliwo, stal, metale nieżelazne i ich stopy, jak również wykonane z różnych innych materiałów, takich, jak: tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, kamień, beton i inne.

Obróbka strumieniowo-ścierna stosowana jest w szeregu operacjach technologicznych:

 • usuwanie z powierzchni wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych,
 • nadawanie powierzchni wymaganej struktury,
 • przygotowanie powierzchni pod powłoki ochronne i dekoracyjne,
 • szorstkowanie oraz matowienie powierzchni,
 • gratowanie krawędzi i ich zaokrąglanie,
 • usuwanie wypływek przy przedmiotach wykonywanych w formach odlewniczych,
 • przygotowanie powierzchni ocynkowanych pod powłoki malarskie,
 • kulowanie - w wyniku której następuje umocnienie powierzchni obrabianych przedmiotów i polepszenie ich właściwości wytrzymałościowych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej.
Głównym celem takiej obróbki jest wzmocnienie warstwy wierzchniej elementów narażonych na działanie obciążeń zmiennych oraz na ścieranie różnych przedmiotów, jak: sprężyny talerzowe, śrubowe, płaskie, zaworowe, osie i wały, wały korbowe, korbowody, koła zębate, stabilizatory, łopatki turbin i inne.

Obecnie szeroko stosowane są dwie podstawowe metody obróbki strumieniowo - ściernej: wirnikowe i pneumatyczne, w których specjalizuje się IdeaPro. W zależności od czynnika nadającego energię kinetyczną cząsteczkom śrutu wyróżniamy obróbkę strumieniowo ścierną wirnikową oraz pneumatyczną.

Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach wirnikowych bazuje na technice wirnikowej (wyrzutowej). Strumień ścierny śrutu jest generowany przez obracający się z dużą prędkością wirnik odśrodkowy (wirnik rzutowy). Na obwodzie wirnika zlokalizowany jest otwór wylotowy, przez który strumień ścierny kierowany jest na czyszczoną powierzchnię. IdeaPro specjalizuje się w produkcji urządzeń dla różnorodnych aspektów przygotowania i oczyszczania powierzchni.

Wśród oferowanych urządzeń są m in.:

 • oczyszczarki wirnikowe komorowe stołowe,
 • oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe,
 • oczyszczarki wirnikowe hakowe,
 • oczyszczarki wirnikowe do blach i profili,
 • oczyszczarki wirnikowe przelotowe do rur,
 • oczyszczarki wirnikowe przelotowe siatkowe,
 • oczyszczarki wirnikowe stołowe,
 • oczyszczarki wirnikowe taśmowe,
 • oczyszczarki wirnikowe gąsienicowe,
 • oczyszczarki wirnikowe specjalistyczne,
 • kulownice wirnikowe,
 • oczyszczarki pneumatyczne.

Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach pneumatycznych (potocznie nazywana piaskowaniem lub śrutowaniem), bazuje na technice pneumatycznej (wyrzutowej), która polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa (śrutu) z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu. Strumień ścierny czyściwa generowany jest przez ciśnieniowy aparat pneumatyczny lub z wykorzystaniem zjawiska inżekcji.

IdeaPro od lat zajmuje się produkcją urządzeń do obróbki strumieniowo – ściernej, gwarantując naszym Klientom dostawę urządzeń o najwyższych standardach światowych. Naszą silną stroną jest duży zespół wykwalifikowanych oraz doświadczonych pracowników, który zorientowany jest na to, by oferować Klientomwyłącznie najwyższej klasy rozwiązania.

Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie