Mieszarki dynamiczne firmy IdeaPro charakteryzują się unikalną zasadą działania. Zmiany ruchu poszczególnych cząstek składowych mieszanego materiału wymuszane są przez elementy robocze:

 • obrotową, pochyłą misę służącą do transportu materiału
 • szybkoobrotową turbinę
 • stacjonarny lemiesz kierujący

Mieszarki dynamiczne MDV produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

Mieszarka/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy kW Moc napędu turbiny kW
MDV-10 250 1x7,5 1x22
MDV-11 350 1x9,2 1x45
MDV-16 600 1x11 1x55
MDV-19 10001x18,5 1x75
MDV-21 18002x11 1x90
MDV-24 25002x22 1x110
MDV-26 32002x22 1x160
MDV-29 40002x15 2x132
MDV-32 50002x18,5 2x160
MDV-32A 60002x22 2x200
MDV-32B 70002x30 2x200

Zalety konstrukcyjne mieszarek dynamicznych produkcji IdeaPro:

 • możliwość zautomatyzowanego załadunku i rozładunku
 • sterowanie przystosowane do automatyzacji procesu
 • trwała i mocna konstrukcja
 • łatwy dostęp do mechanizmów i wnętrza misy mieszarki
 • łatwo wymienialne części technologicznego zużycia
 • zastosowanie narzędzi o bardzo dużej trwałość elementów roboczych
 • niska awaryjność i wysoka niezawodność działania
 • zespoły napędowe wysokiej jakości
 • hermetyczność procesu mieszania
Mieszarki MDV wyposażone są w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizację różnych funkcji, jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację danych.

Na życzenie klienta mieszarki mogą być dodatkowo wyposażone w:

 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej turbiny
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej misy
 • system podgrzewania materiału w misie
 • pomiar wilgotności sporządzanej mieszanki wewnątrz misy
 • pomiar temperatury sporządzanej mieszanki wewnątrz misy
 • systemy dozowania dowolnych składników sypkich oraz płynnych

Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe aż do rozpoczęcia produkcji.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do specjalistów IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie