Mieszarki dynamiczne firmy IdeaPro charakteryzują się unikalną zasadą działania. Zmiany ruchu poszczególnych cząstek składowych mieszanego materiału wymuszane są przez trzy elementy robocze:

 • obrotową , pochyłą misę służącą do transportu materiału,
 • obrotową turbinę o zmiennej prędkości, od wolnej do bardzo szybkiej,
 • stacjonarny lemiesz kierujący
Występująca w urządzeniu separacja między transportem materiału a procesem mieszania stwarza wysoką różnicę prędkości z dynamicznymi zmianami w kierunku pionowym i poziomym, które są wymagane dla uzyskania optymalnego wymieszania.
Proces mieszania w mieszarkach dynamicznych IdeaPro charakteryzuje się :

 • doskonałą jednorodnością produktu nawet w przypadku lekkich materiałów, barwników, substancji wiążących i innych dodatków,
 • przebiegiem procesu bez segregacji komponentów mieszaniny,
 • ekonomiczną pracą dzięki krótkim czasom mieszania i wysokiej wydajności produkcji,
 • możliwością dopasowania intensywności mieszania do właściwości materiału,
 • możliwością delikatnego mieszania lekkich materiałów (polistyren, lekkie materiały na bazie minerałów)
 • wysoką elastycznością w szerokim asortymencie produktów,
 • niskim zużyciem energii

Wyposażenie mieszarki dynamicznej w charakterystyczny dla tej techniki mieszania szybko obracający się wirnik (turbinę), którego napęd i konstrukcja umożliwia dostosowanie mieszarki do konsystencji i uziarnienia masy oraz dodatkowe narzędzie w postaci lemiesza kierującego otwierają cały szereg możliwości wpływania na proces:

 • prędkość wirnika można regulować w szerokim zakresie, aby umożliwić zmianę energii wprowadzanej do procesu mieszania,
 • kierunek działania narzędzia mieszającego – współbieżny lub przeciwbieżny,
 • indywidualne geometrie narzędzi dostosowane do danego zadania,

 • Uniwersalność zastosowanych rozwiązań pozwala uzyskać wyniki poza możliwościami innych systemów mieszania:
 • znacznie wyższa homogeniczność mieszanki,
 • krótsze czasy mieszania,
 • procesy mieszania i prędkości mieszania można dostosować do odpowiednich receptur,
 • mieszarka dynamiczna nadaje się do mieszania i granulowania,

Mieszarki dynamiczne MDV produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

Mieszarkia/typ Wydajność* ca.t/h Moc napędu misy kW Moc Moc napędu misy kW Moc
MDV-10 250 1x7,5 1x22
MDV-11 350 1x9,2 1x45
MDV-16 600 1x11 1x55
MDV-19 10001x18,5 1x75
MDV-21 18002x11 1x90
MDV-24 25002x22 1x110
MDV-26 32002x22 1x160
MDV-29 40002x15 2x132
MDV-32 50002x18,5 2x160
MDV-32A 60002x22 2x200
MDV-32B 70002x30 2x200

Zalety konstrukcyjne mieszarki dynamicznej IdeaPro:

 • możliwość zautomatyzowanego załadunku i rozładunku,
 • szeroko rozbudowane sterowanie przystosowane do automatyzacji procesu,
 • trwała i mocna konstrukcja umożliwiająca ciągłe użytkowanie przemysłowe przy niskich kosztach wymiany części zużywających się,
 • dobry dostęp do mechanizmów i wnętrza misy mieszarki sprawiają łatwość w obsłudze,
 • łatwo wymienialne, o niewielkich rozmiarach, części technologicznego zużycia,
 • mniejsze zużycie dzięki zastosowaniu narzędzi o bardzo dużej trwałość elementów roboczych,
 • wyłożenie misy roboczej mieszarki zmniejsza zużycie
 • niska awaryjność i wysoka niezawodność działania,
 • wysokiej jakości zespoły napędowe,
 • wysoka hermetyczność procesu mieszania.
Mieszarki MDV wyposażone są w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji, jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację danych.

Na życzenie klienta mieszarki mogą być dodatkowo wyposażone w:

 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej turbiny,
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej misy,
 • system do podgrzewania materiału w misie,
 • pomiar wilgotności sporządzanej mieszanki wewnątrz misy,
 • pomiar temperatury sporządzanej mieszanki wewnątrz misy,
 • system dozowania dowolnych składników sypkich oraz płynnych.

Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji i poza nią.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL