Odpady górnicze stanowią znaczną ilość ogólnej ilości odpadów i wg szacunkowych danych stanowią ok. 27% wszystkich odpadów przemysłowych. Jak pokazują raporty środowiskowe, ilość tych odpadów nie maleje. Największą część odpadów górniczych stanowią odpady przeróbcze, które obejmują materiał skalny wydobyty wraz z urobkiem i oddzielany w procesach wzbogacania kopaliny (np. w trakcie sortowania, rozdrabniania, płukania, flotacji). Dużą część ok. 6% wyżej wymienionych odpadów stanowią muły węglowe, które powstają w trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego. Są to najdrobniejsze klasy o uziarnieniu poniżej 1 mm, w których klasy poniżej 0,035 mm stanowią nawet do 60% składu ziarnowego. W zależności od parametrów jakościowych (zawartość popiołu i siarki, wartość opałowa) muły te są kierowane bezpośrednio do mieszanek energetycznych lub są deponowane w osadnikach ziemnych poszczególnych kopalń. Ekonomicznie opłacalne jest zagospodarowanie mułów w mieszankach energetycznych, jednak problemem jest forma występowania mułu surowego.

Trudności związane z utylizacją tego uciążliwego dla środowiska odpadu tak z bieżącej produkcji, jak i mułów zdeponowanych w osadnikach, wynikają przede wszystkim z ich błotnistej konsystencji, sprawiającej określone trudności transportowe i problemy z ich spalaniem. Jedynym racjonalnym sposobem jest spalanie w kotłach elektrowni, ale warunkiem podstawowym jest przekształcenie ich konsystencji w osypliwy i trwały granulat, który można mieszać z miałami węglowymi i dozować do układu spalania kotła. Problem ten można rozwiązać dzięki zastosowaniu mieszarki dynamicznej w technologii tzw. chemiczno-mechanicznego osuszania mułów węglowych. Zastosowany niewielki dodatek wapna, dzięki szybkiej homogenizacji w mieszalniku oraz efektywnemu rozwinięciu powierzchni materiału w strefie działania wirnika, wiąże wodę chemicznie, a towarzyszący efekt cieplny, w połączeniu z intensywnością mieszania, znakomicie osusza powierzchnie tworzących się granulek.

Nasze propozycje technologiczne umożliwiają w sposób nieskomplikowany i energooszczędny przygotować górnicze materiały odpadowe w postaci mułów do wymagań technologii recyklingu i utylizacji. Proponujemy rozwiązanie, które w jednej operacji technologicznej umożliwia przekształcenie konsystencji, nadania odpowiednich własności użytkowych z ewentualną neutralizacją szkodliwego oddziaływania składników odpadu na środowisko naturalne.

Firma IdeaPro oferuje instalacje produkcyjne do granulacji mułów węglowych oraz do mieszania mułów z miałem węglowym, w oparciu o intensywne mieszarki dynamiczne. Mieszarki dynamiczne zapewniają uzyskiwanie w jednej operacji technologicznej wysokiej homogeniczności wsadu i jego zgranulowanie, spełniają również wymagania oszczędności energii, ograniczając ilość urządzeń roboczych i transportowych w porównaniu z konwencjonalnymi instalacjami.

Linia produkcyjna granulowania i mieszania mułów i miałów węglowych

Jedną z dziedzin działalności firmy IdeaPro jest projektowanie oraz produkcja linii technologicznych. Duża elastyczność oraz potencjał pozwala na tworzenie przez nas projektów w szerokiej skali przedsięwzięcia – począwszy od małych i niezbyt skomplikowanych instalacji, aż po kompletne obiekty przemysłowe.

Od lat zajmujemy się produkcją maszyn, urządzeń, linii technologicznych przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłowych m in. przemysłu ceramicznego, materiałów izolacyjnych, materiałów ogniotrwałych, przemysłu szklarskiego, hutniczego oraz wielu innych. Dostępne w naszej ofercie maszyny, urządzenia, linie technologiczne wykonywane są w oparciu o najwyższe standardy światowe, gwarantując naszym Klientom trwałe i solidne rozwiązania dla swojego przedsiębiorstwa. Innowacyjne i trwałe maszyny, urządzenia, linie technologiczne dostępne w ofercie naszej firmy, w znacznym stopniu pomogą Państwu w optymalizacji oraz automatyzacji wielu procesów produkcyjnych.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie