Przenośniki taśmowe należą do grupy najczęściej stosowanych środków transportu międzyoperacyjnego służących do przenoszenia surowców masowych „luzem”. Przenośniki taśmowe PT z taśmą elastyczną gładką, przeznaczone są do ciągłego transportu materiałów sypkich oraz ziarnistych, wilgotnych i suchych w płaszczyźnie poziomej lub pochylonej.

Przenośniki mogą być stosowane do transportu materiałów na duże odległości przy bardzo dużych wydajnościach Przenośniki taśmowe często są montowane kolejno jeden za drugim, tworząc system transportowy, często przestrzenny: różne kierunki, różne odległości oraz różne wysokości. Przenośniki w układzie pochylonym mogą być wykonane jako łamane. Szerokość taśmy przenośników: 500 ÷ 1600mm, prędkość taśmy: 0,5 ÷ 2,5m/s. Przenośniki wykonywane są z rolkami prostymi lub nieckowymi, w zależności od wymaganej wydajności oraz rodzaju transportowanego materiału.

Przenośniki z taśmą o powierzchni gładkiej są użyteczne do transportu materiałów i przedmiotów maksymalnie pod kątem do 22 stopni. W przypadku przenoszenia materiałów pod większymi kątami, przy kącie wzniosu nawet do 400 stosuje się taśmy typu chevron. Firma IdeaPro oferuje wykonanie projektów oraz dostawę przenośników taśmowych w różnych wersjach wykonania zależnych od wymagań procesowych o wydajnościach do 500 Mg/h.

Na życzenie klienta przenośniki taśmowe PT mogą być wyposażone w dodatkowe elementy funkcyjne:

  • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości ruchu taśmy,
  • separatory magnetyczne,
  • obudowę pyłoszczelną z możliwością podłączenia do instalacji odpylającej,
  • jednostronne lub dwustronne zgarniacze materiałów,
  • systemy kontrolowania ruchu i prowadzenia taśmy,
  • pomosty obsługowe, itp.
Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji przenośników taśmowych, służą pomocą w doborze odpowiedniego przenośnika zgodnie z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie