Firma IdeaPro oferuje technologię granulacji różnych materiałów w mieszarkach - granulatorach dynamicznych. Granulacja w granulatorach dynamicznych MDV, MDH oraz MD pozwala na przetwarzanie szerokiego zakresu konsystencji na różne formy granulatów. Dzięki zastosowaniu sekwencji mieszania/granulacji w jednym urządzeniu spełnia ona najwyższe standardy w zakresie jakości produktu, zużycia energii i wydajności z jednostki objętościowej urządzenia technologicznego.

IdeaPro proponuje realizować większość procesów granulacji w granulatorach dynamicznych. Połączenie w jednym urządzeniu funkcji mieszania i granulacji stwarza możliwości znacznego uproszczenia instalacji produkcyjnej. W klasycznym rozwiązaniu problemu granulacji materiałów wieloskładnikowych instalacje takie muszą się składać z mieszalnika do ujednorodnienia mieszaniny i następnie dozownika i granulatora, bębnowego lub talerzowego. Granulatory dynamiczne z obrotową misą dzięki wysokiej energii mieszania 10÷30 kW/100 kg, dużych szybkości przemieszczania mieszanego materiału dochodzących do 30 m/s oraz brak stref „martwych”, dzięki czemu np. suche surowce mogą być ujednorodnione w ciągu kilkudziesięciu sekund mieszania, stwarza zupełnie nowe możliwości w procesach granulacji materiałów o różnej konsystencji i specyficznych właściwościach. Możliwe jest jednorodne rozprowadzenie w objętości mieszanego materiału nawet milionowej części wagowej dodatku a związanie w postaci granulatu gwarantuje, że w każdej granulce będzie zachowany ten sam skład chemiczny i struktura.
Granulatory dynamiczne zapewniają uzyskiwanie w jednej operacji technologicznej wysokiej homogeniczności wsadu i jego zgranulowanie, dzięki temu spełniają aktualne obecnie wymagania oszczędności energii, ograniczając ilość urządzeń roboczych i transportowych w porównaniu z konwencjonalnymi instalacjami stosowanymi w procesach granulacji.
Proces granulacji bezciśnieniowej (mechanicznej) może być realizowany w mieszarkach dynamicznych MDV, MDH oraz MD wyposażonych w szybkoobrotowe narzędzia mieszające (turbiny). Mieszarki wykonywane są w różnych wielkościach i wydajnościach, mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: system podgrzewania materiału, układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności granulowanego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania materiałów płynnych oraz sypkich.

Najważniejsze cechy oferowanej technologii granulacji w granulatorach dynamicznych:

 • mieszanie, granulacja i powlekanie w jednej maszynie i w jednej operacji technologicznej,
 • optymalne rozmieszczenie surowców podstawowych i mikroskładników,
 • surowce o różnych gęstościach i rozmiarach cząstek mogą być mieszane i granulowane bez trudności,
 • możliwość dostosowania wielkości granul do indywidualnych wymagań.
 • krótkie czasy procesu
 • proces przebiega w warunkach hermetycznych bez emisji pyłów,
Granulatory dynamiczne MDV, MDH oraz MD produkowane przez IdeaPro znalazły zastosowanie w wielu procesach granulacji bezciśnieniowej, główne obszary zastosowań to m in: materiały budowlane, ceramika, energetyka, odpady komunalne, materiały ogniotrwałe, nawozy sztuczne, przemysł szklarski, odlewnictwo, ochrona środowiska, metalurgia proszków.
IdeaPro produkuje szeroką gamę granulatorów dynamicznych MDV, MDH oraz MD przeznaczonych do realizacji procesu granulacji.
W granulatorach dynamicznych proces granulacji realizowany jest przez szybkoobrotową turbinę lub dwie turbiny wspomagane dodatkowymi elementami roboczymi tj.

 • obrotową misą o pochyłej osi obrotu,
 • lemieszem zgarniającym (kierującym).

IdeaPro produkuje Granulatory Dynamiczne MDV w różnych wielkościach, wg ponizszej tabeli:

Granulator/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy kW Moc napędu turbiny kW
MDV-10 250 1x7,5 1x22
MDV-11 350 1x9,2 1x45
MDV-16 600 1x11 1x55
MDV-19 10001x18,5 1x75
MDV-21 18002x11 1x90
MDV-24 25002x22 1x110
MDV-26 32002x22 1x160
MDV-29V 40002x15 2x132
MDV-32 50002x18,5 2x160
MDV-32A 60002x22 2x200
MDV-32B 70002x30 2x200

IdeaPro produkuje Granulatory Dynamiczne MDH w różnych wielkościach, wg ponizszej tabeli:

Granulator dynamiczny MDH
Granulator/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy kW Moc napędu turbiny kW
MDH-24 2500 1x18,5 2x90
MDH-29 4500 1x22 110+132
MDH-32 6500 2x18,5 132+160

IdeaPro produkuje Granulatory Dynamiczne MDP i MDS w różnych wielkościach, wg ponizszej tabeli:

Granulator dynamiczny z podnoszoną pokrywą typ MDP
Granulator/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy (kW) Moc napędu turbiny (kW)
MDP-10 180 1x7,5 1x18,5
MDP-11 320 1x11 1x22
Granulator dynamiczny MDS
Granulator/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy (kW) Moc napędu turbiny (kW)
MDS-10 250 1x5,5 1x15
MDS-11 350 1x7,5 1x18,5
MDS-16 600 1x11 1x30
MDS-19 1200 1x18,5 1x45
MDS-21 1800 2x11 1x75

IdeaPro produkuje Granulatory Dynamiczne MDM i MDL w różnych wielkościach, wg ponizszej tabeli:

Granulator dynamiczny z podnoszoną pokrywą i wychylną misą MDM
Granulator/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy (kW) Moc napędu turbiny (kW)
MDM-06 90 1x3 1x15
MDM-08 160 1x5,5 1x18,5
Granulator dynamiczny laboratoryjny MDL
Granulator/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy (kW) Moc napędu turbiny (kW)
MDL-03 7 1x0,55 1x1,1
MDL-04 15 1x0,75 1x3,0

Granulatory dynamiczne produkowane przez IdeaPro w Nowej Soli w zależności od przeznaczenia i zastosowania, mogą być dopasowane do określonych wymagań technologicznych Klienta w zakresie wyposażenia jak i stosowania materiałów konstrukcyjnych

 • wykonanie ze stali węglowej
 • wykonanie ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej)
Granulatory mogą być wyposażone w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację wszystkich danych. Na życzenie klienta mieszarki mogą być wyposażone dodatkowo funkcje:
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej turbiny
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej misy
 • podgrzewanie materiału w misie
 • pomiar temperatury granulowanego materiału wewnątrz misy
 • dozowanie dowolnych składników: sypkich oraz płynnych.
Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji i poza nią. Specjaliści IdeaPro posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji urządzeń do granulowania służą pomocą w doborze odpowiedniego urządzenia zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności. Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro. Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie