Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach pneumatycznych (potocznie nazywana piaskowaniem lub śrutowaniem), bazuje na technice pneumatycznej (wyrzutowej), która polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa (śrutu) z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu. Strumień ścierny czyściwa generowany jest przez ciśnieniowy aparat pneumatyczny lub z wykorzystaniem zjawiska inżekcji.

Oczyszczarki Pneumatyczne Komorowe typu OPK są to duże komory śrutownicze, przeznaczone do obróbki strumieniowo-ściernej odlewów z żeliwa i staliwa o średnich i dużych gabarytach oraz dużych konstrukcji stalowych, w szczególności oczyszczania z rdzy, zendry, masy formierskiej, powłok lakierniczych oraz do usuwania zadziorów. Stosowane są w produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej. Głównym zespołem tych oczyszczarek jest ciśnieniowy aparatem pneumatycznym. Obieg czyściwa (śrutu) jest w układzie zamkniętym.

Czyściwo podawane jest do aparatu pneumatycznego a następnie wyrzucane z niego z dużą prędkością i energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowane jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczone czyściwo (śrut) z separatora przesypuje się do zbiornika zasypowego aparatu pneumatycznego, gdzie generowany jest strumień ścierny.

Oczyszczane przedmioty, w zależności od przeznaczenia, wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w polu bezpośrednim działania strugi czyściwa (śrutu).

  Oczyszczarki pneumatyczne mogą pracować w cyklu:

  • automatycznym, gdy proces czyszczenia wykonywany jest przez manipulatory lub roboty zamontowane wewnątrz komory oczyszczarki,
  • ręcznym, gdy proces czyszczenia w oczyszczarkach typu OPK wykonywany jest przez operatora wewnątrz komory lub w oczyszczarkach typu OPI, gdy proces czyszczenia wykonywany jest przez operator na zewnątrz komory.
Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów. Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oczyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Złóż zapytanie