Powszechnie stosowaną metodą mechanicznego oczyszczania powierzchni jest obróbka strumieniowo-ścierna, która pozwala na uzyskanie najwyższego stopnia czystości powierzchni oraz jej określonej chropowatości. Obróbce tej można poddawać przedmioty wykonane z różnych materiałów, takich jak: żeliwa, staliwa, stale, metale nieżelazne i ich stopy, tworzywa sztuczne, guma, szkło, ceramika, kamień, beton i inne.

Obróbka strumieniowo-ścierna (śrutowanie) jest powszechnie stosowana w przemyśle metalowym, odlewniczym, samolotowym, samochodowym, konstrukcyjnym, budowy statków, kolejowym i wielu innych. Obróbka ta polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa (śrutu) z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu. Celem obróbki jest przede wszystkim usunięcie wszelkich zanieczyszczeń typu: rdza, zendra, masa formierska, resztki starych powłok malarskich oraz nadanie materiałowi odpowiedniej struktury, zapewniającej doskonałą przyczepność powłokom ochronnym, wpływając tym samym na lepszą ochronę przed korozją. Stosowana jest również do obróbki wykończeniowej delikatnych elementów konstrukcyjnych, do szorstkowania powierzchni przed ich powlekaniem oraz do usuwania zadziorów.W zależności od czynnika nadającego energię kinetyczną cząsteczkom śrutu wyróżniamy obróbkę strumieniowo ścierną wirnikową oraz pneumatyczną.

Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach pneumatycznych (potocznie nazywana piaskowaniem lub śrutowaniem), bazuje na technice pneumatycznej (wyrzutowej), która polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa (śrutu) z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu. Strumień ścierny czyściwa generowany jest przez ciśnieniowy aparat pneumatyczny lub z wykorzystaniem zjawiska inżekcji.

1. Oczyszczarki Pneumatyczne Komorowe typu OPK są to duże komory śrutownicze, przeznaczone do obróbki strumieniowo-ściernej odlewów z żeliwa i staliwa o średnich i dużych gabarytach oraz dużych konstrukcji stalowych, w szczególności oczyszczania z rdzy, zendry, masy formierskiej, powłok lakierniczych oraz do usuwania zadziorów. Stosowane są w produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej. Głównym zespołem tych oczyszczarek jest ciśnieniowy aparatem pneumatycznym. Obieg czyściwa (śrutu) jest w układzie zamkniętym.

Czyściwo podawane jest do aparatu pneumatycznego a następnie wyrzucane z niego z dużą prędkością i energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowane jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczone czyściwo (śrut) z separatora przesypuje się do zbiornika zasypowego aparatu pneumatycznego, gdzie generowany jest strumień ścierny.

2. Oczyszczarki pneumatyczne typu OPI są to małe komory śrutownicze, przeznaczone do obróbki strumieniowo-ściernej odlewów z żeliwa, staliwa, aluminium oraz metali kolorowych, o małych i średnich gabarytach oraz innych przedmiotów, w szczególności oczyszczania z rdzy, zendry, powłok lakierniczych oraz usuwania zadziorów. Stosowane są w produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej. Głównym zespołem tych oczyszczarek jest mały aparat pneumatyczny lub inżektor zamontowany bezpośrednio pod komorą oczyszczarki. Obieg czyściwa (śrutu) jest w układzie zamkniętym. Czyściwo podawane jest do aparatu pneumatycznego lub inżektora a następnie wyrzucane z niego z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd grawitacyjnie podawane jest do aparatu pneumatycznego lub inżektora, gdzie generowany jest strumień ścierny.

Oczyszczane przedmioty, w zależności od przeznaczenia, wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w polu bezpośrednim działania strugi czyściwa (śrutu).

  Oczyszczarki pneumatyczne mogą pracować w cyklu:

  • automatycznym, gdy proces czyszczenia wykonywany jest przez manipulatory lub roboty zamontowane wewnątrz komory oczyszczarki,
  • ręcznym, gdy proces czyszczenia w oczyszczarkach typu OPK wykonywany jest przez operatora wewnątrz komory lub w oczyszczarkach typu OPI, gdy proces czyszczenia wykonywany jest przez operator na zewnątrz komory.
Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów. Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oczyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL