Oczyszczarki OWS przeznaczone są do oczyszczania przedmiotów o małych i średnich gabarytach, w szczególności do oczyszczania z rdzy, zendry, masy formierskiej, powłok lakierniczych oraz usuwania zadziorów.

Przedmioty przeznaczone do oczyszczania układane są na stole ręcznie lub w przypadku cięższych przedmiotów za pomocą urządzenia załadowczego. Stół zamocowany jest na drzwiach komory oczyszczarki i wyposażony w elektryczny napęd obrotu. Przed uruchomieniem cyklu pracy stół wraz z przedmiotami zostaje wprowadzony do wnętrza komory roboczej. Po uruchomieniu cyklu w pierwszej kolejności następuje automatyczne blokowanie drzwi, a następnie włączają się poszczególne mechanizmy oczyszczarki w zaprogramowanej w układzie sterowania kolejności. Po zakończeniu procesu czyszczenia następuje zamknięcie dozowników śrutu, wyłączenie wirników rzutowych, zwolnienie rygli. Obsługa może otworzyć drzwi wraz z oczyszczonymi przedmiotami. Oczyszczarka po zdjęciu oczyszczonych przedmiotów ze stołu jest gotowa do kolejnego cyklu czyszczenia.

Podstawowymi zespołami oczyszczarki są wirniki rzutowe, wyrzucające śrut z dużą energią na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników oraz obrót stołu, wraz z umieszczonymi na nim przedmiotami w strugach wyrzucanego śrutu, gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie odsłoniętych górnych powierzchni przedmiotów. W celu oczyszczenia dolnych powierzchni przedmiotów konieczne jest ich odwrócenie i powtórzenie cyklu. Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany jest do wirników rzutowych i wyrzucany z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje sie do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych.

Oczyszczane przedmioty, w zależności od przeznaczenia wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach wyrzucanego przez wirniki rzutowe śrutu. Zastosowanie przemienników częstotliowści do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia.

Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów.

Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarkek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczania przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe stołowe OWS produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TYPOWS-1000 OWS-1500 OWS-2000
Średnica stołu roboczegomm 100015002000
Max. wysokość ładunkumm 700800800
Max. obiążenie stołukN 51020
Ilość stołów roboczych1 lub 21 lub 21 lub 2
Oczyszczarki wirnikowe stołowe OWS mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych, takich, jak obróbka strumieniowa powierzchni oraz lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie