Suszenie to jeden z podstawowych procesów wykorzystywanych w przemyśle, stosowany w celu otrzymania produktu lub substratu, przedłużenia trwałości materiału albo poprawy jego wytrzymałości. Proces ten polega na usunięciu bądź zredukowaniu ilości wody znajdującej się w ciele stałym, poprzez przekazanie jej do czynnika suszącego.

Proces suszenia może być realizowany w suszarkach bębnowych SB produkcji IdeaPro. Najczęściej wykorzystywanym czynnikiem suszącym jest powietrze lub mieszanina powietrza produktów spalania paliwa (gaz ziemny, propan-butan lub olej opałowy). Proces suszenia przebiega przez jednoczesny ruch ciepła i masy, ponieważ podgrzany czynnik suszący przekazuje ciepło do materiału wilgotnego i jednocześnie pochłania z niego wilgoć. Odpowiednio dobrane parametry czynnika suszącego, takie jak strumień, temperatura i wilgotność, pozwalają na usunięcie z materiału suszonego wymaganej ilości wilgoci. Dobór odpowiednich parametrów procesu suszenia zależy przede wszystkim od właściwości materiału wilgotnego.

Proces najczęściej stosowane jest do suszenia towarów masowych w stanie wilgotnym, takie jak piasek, żwir, kruszywo, wapień i ceramika, nawozy, glina, sól, węgiel, wapień, kreda, popioły, osady ściekowe, produkty krystaliczne, stłuczka szklana, produkty spożywcze, tworzywa sztuczne, pigmenty i pasze dla zwierząt, a także produkty odpadowe (z recyklingu) oraz chemikalia, muszą zostać wysuszone, zanim zostaną wprowadzone do procesów końcowych.

Ze względu na zachowanie się materiałów w czasie procesie suszenia dzielimy na dwie grupy:

 • materiały krystaliczne lub zgranulowane, w których wilgoć znajduje się w otwartych porach i pomiędzy cząsteczkami materiału, najczęściej są to to materiały pochodzenia nieorganicznego, które nie zmieniają swoich właściwości podczas suszenia itp.: piaski, wapienie, bentonit, węgiel, itp.,
 • ciała stałe pochodzenia organicznego, gdzie wilgoć stanowi integralną część struktury materiału lub jest zamknięta we włóknach i drobnych porach wewnętrznych. Podczas suszenia takie materiały mogą zmieniać swoje właściwości poprzez kurczenie się i pękanie ( w takim przypadku może wytworzyć się nieprzepuszczalna warstwa uniemożliwiająca ruch wilgoci z wnętrza materiału), itp. zboże, biomasa, owoce, warzywa, itp.
Suszarki bębnowe są bardzo popularne ponieważ maja szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłu, szczególnie w przemyśle przetwórstwa mineralnego, przemyśle chemicznym i nawozowy, górnictwie, hutnictwie, przemyśle energetycznym oraz recyklingu. Posiadają prostotą konstrukcję, dużej wydajność oraz wysoką sprawność cieplną. Zasada działania suszarek bębnowych polega na unoszeniu materiału poprzez obrót bębna. Materiał następnie opada w strumieniu gorącego czynnika suszącego, który przepływa przez bęben we współprądzie lub przeciwprądzie w stosunku do materiału. Aby ułatwić przesuwanie się materiału wewnątrz bębna, montowany jest on pod pewnym kątem.

W przypadku konieczności usunięcia znacznej ilości wilgoci z materiału w początkowym stadium suszenia zaleca się przepływ współprądowy powietrza i materiału. Taki rodzaj przepływu sprzyja wzrostowi szybkości suszenia w początkowym odcinku bębna, a w dalszej części bębna w miarę zmniejszania się różnicy temperatur osiąga wartość minimalną.

Przepływ przeciwprądowy w suszarkach bębnowych stosuje się do materiałów, które wymagają łagodnego suszenia w stanie wilgotnym i dopiero po częściowym odparowaniu wilgoci, mogą być intensywniej suszone. W przypadku tego typu przepływu istnieje ryzyko niedosuszenia materiału sypkiego.

Ze względu na kontakt materiału z czynnikiem suszącym, suszarki bębnowe można podzielić na:

 • Suszarki bębnowe bezprzeponowe stosuje się wtedy, gdy mamy do wysuszenia materiały, które mogą kontaktować się bezpośrednio z gorącym powietrzem lub gazami spalinowymi oraz takie, w których nie występują lotne składniki łatwopalne lub szkodliwe dla otoczenia.
 • Suszarki bębnowe przeponowych stosuje się, gdy ze względu na właściwości materiału suszonego nie mogą kontaktować się bezpośrednio z czynnikiem grzewczym. W tych suszarkach ruch ciepła odbywa się w wyniku przewodzenia i promieniowania przez ścianki suszarki lub przez wewnętrzne rury grzejne, ogrzewane za pomocą pary grzejnej, czy też gorącej wody, umożliwia to utrzymywana stałej temperatura, co pozwala na suszenie materiałów o długim okresie suszenia oraz materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury.

Zalety suszarek bębnowych SB:

 • uniwersalność zastosowania,
 • równomierność grzania i suszenia materiału,
 • możliwość suszenia materiałów o dużej wilgotności oraz zanieczyszczeniu,
 • łatwość montażu,
 • duża wydajność,
 • niezawodność działania,
 • niskie zużycie energii elektrycznej
IdeaPro specjalizuje się w produkcji suszarek bębnowych SB o różnych wydajnościach w zakresie 3÷48 Mg/h, są dostosowane do procesu technologicznego oraz wymagań klienta.

W przypadku konieczności otrzymania materiału sypkiego o temperaturze umożliwiającej jego zapakowania np. w big-bag, wykonujemy suszarki bębnowe umożliwiające chłodzenie wysuszonego materiału na wylocie z suszarki. Zakres zastosowania należy każdorazowo uzgodnić z IdeaPro.

Sterowanie oraz wizualizacja przebiegu procesu w suszarkach bębnowych SB wykonane jest w oparciu o sterownik PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu oraz archiwizację danych. Suszarki wyposażone są w pierwszy stopień odpylania grawitacyjnego (zespół cyklonów) oraz drugi stopień odpylania - filtry suche workowe lub mokre.

Na życzenie klienta suszarki mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje:

 • pomiar wilgotności na wejściu oraz wyjściu materiału z suszarki,
 • pomiar temperatury materiału na wyjściu z suszarki,
 • system podawania i odbioru materiału.

Oferujemy pomoc naszych specjalistów w zakresie:

 • doboru suszarki do danej aplikacji: temperatura produktu, charakterystyka schnięcia lub chłodzenia, kruchość itp.,
 • opracowania założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub innych projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
 • usytuowania i lokalizacji w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji,
 • wykonania założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doboru odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy,
 • pozyskania środków z UE oraz innych programów.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie