O tym, do czego możemy wykorzystać piasek, decyduje przede wszystkim jego skład chemiczny, a zwłaszcza zawartość krzemionki i tlenków metali oraz wielkość ziaren. Ze względu na możliwości zastosowania, piaski kwarcowe można podzielić na cztery podstawowe grupy: piaski formierskie, piaski szklarskie, piaski podsadzkowe i piaski budowalne.

Piaski formierskie.

Najbardziej wszechstronną ze wszystkich technik odlewniczych jest odlewanie przy zastosowaniu form piaskowych. Formy odlewnicze wykonywane są zwykle z piasku krzemionkowego, choć wykorzystuje się piaski cyrkonowe i chromitowe. W przypadku piasków odlewniczych bardzo ważną role odgrywa granulacja piasku oraz wysoka temperatura spiekania. Piaski kwarcowe powlekane żywicą syntetyczną używane są również w odlewaniu w formach skorupowych.

Piaski szklarskie.

W przypadku piasków szklarskich bardzo ważnym czynnikiem jest skład chemiczny i uziarnienie oraz zawartość tlenków barwiących decydujących o spektrum zastosowania.

Piaski podsadzkowe.

Piaski podsadzkowe znalazły zastosowanie w górnictwie. Piaski podsadzkowe służą do sporządzania podsadzki hydraulicznej tj. mieszaniny piasku z wodą, która jest wykorzystywana do wypełniania wyeksploatowanych wyrobisk górniczych. W stosunku do tego rodzaju piasku nie stosuje się szczególnych wymagań.

Piaski budowlane.

Piaski budowlane mają zastosowanie do produkcji cegły wapienno – piaskowej, betonów komórkowych oraz betonów i zapraw. Piaski pozyskiwane z określonych złóż kopalnianych podlegają wstępnej obróbce na miejscu wydobycia. Przede wszystkim są to procesy płukania i segregacji ziarnowej.

W wielu procesach technologicznych wymagane jest stosowanie piasków przesianych i suchych np. w przemyśle szklarskim, czy też odlewniczym.

IdeaPro oferuje dwustopniowe suszarki fluidyzacyjne, dedykowane do suszenia piasków, o wydajnościach do 50Mg/h. Metoda suszenia fluidalnego zajmuje ważną pozycję wśród ekonomicznych i nowoczesnych metod suszarniczych. Jest ona wykorzystywana głównie do materiałów ziarnistych sypkich, stanowiących ogromną grupę materiałów stosowanych w wielu branżach przemysłu, m in. piasków.

Konkurencyjność tej metody w stosunku do przestarzałych (np. suszarki komorowe, szybowe czy bębnowe) polega głównie na lepszym stosunku uzyskiwanej intensywności suszenia do kosztów przetłaczania czynnika suszącego. Konkurencyjność ta wzrasta w miarę stosowania nowoczesnych metod modyfikacji tej metody takich jak np. wibrofluidyzacja.

Jedną z dziedzin działalności IdeaPro jest projektowanie oraz produkcja linii technologicznych, związanych z przygotowaniem piasków do dalszych etapów ich przetwarzania. Duża elastyczność oraz potencjał pozwala na tworzenie przez nas projektów w szerokiej skali przedsięwzięcia – począwszy od małych i niezbyt skomplikowanych instalacji, aż po kompletne obiekty przemysłowe.

IdeaPro oferuje kompletne linie technologiczne do suszenia piasku. W skład oferowanych linii wchodzą m in.:

 • zespół magazynowania i podawania piasku wilgotnego, najczęściej z zasilaczem skrzyniowym, przenośnikiem taśmowym lub podajnikiem kubełkowym,
 • dwustopniowa suszarka fluidyzacyjna z sekcją chłodzenia fluidalnego, wyposażona w system grzewczy czynnika roboczego,
 • zespół odbioru materiału wysuszonego, obejmujący np. przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe i inne, w zależności od warunków zabudowy,
 • zespół magazynowania gotowego, wysuszonego produktu,
 • system odpylania, obejmujący odpylacze cyklonowe oraz filtry tkaninowe,
 • system sterowania i wizualizacji procesu.

IdeaPro oferuje również linie technologiczne do produkcji piasków otaczanych żywicą syntetyczną, obejmujące maszyny i urządzenia technologiczne wraz z ogólną infrastrukturą ich zabudowy. Linia technologiczna do produkcji piasków otaczanych to system produkcyjny, którego głównymi elementami są m in.

 • zespół magazynowy piasku suchego z transportem pneumatycznym,
 • podgrzewacz piasku (do temp ok.250oC ),
 • mieszarka wsadu,
 • dezintegrator z układem chłodzenia powietrznego,
 • zespół separacji – przesiewania gotowego produktu.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie