Chłodziarki rotacyjne CR przeznaczone są do intensywnego chłodzenia oraz nawilżania masy formierskiej zwrotnej. Chłodziarki masy CR wykorzystują technikę mieszania dwoma przeciwnie obracającymi się narzędziami lemieszowymi oraz technikę fluidyzacji, w celu wprowadzenia masy w stan „wrzenia” (mieszania). Chłodziarki działają w sposób ciągły i umożliwiają schłodzenie masy formierskiej do temperatury około 150C powyżej temperatury otoczenia oraz nawilżenie do wilgotności 1,6 ÷ 2,2% H2O. Obniżenie temperatury masy (schłodzenie) następuje za pomocą dostarczanego powietrza i wody, a ilość dodawanej wody jest tak sterowana, aby masa osiągnęła wcześniej określoną wilgotność.

Chłodzenie masy formierskiej następuje w wyniku intensywnego parowania wody, która jest dozowana proporcjonalnie do wilgotności wejściowej i jej temperatury. Równocześnie z procesem chłodzenia następuje intensywna homogenizacja i separacja drobnych cząstek (pyłów). Intensywna homogenizacja następuje w wyniku dostarczania powietrza wprowadzającego masę w stan „wrzenia” i ułatwiającego ciągłe mieszanie masy. Chłodziarki pozwalają na uzyskanie dużej jednorodności masy formierskiej w zakresie jej składu oraz wilgotności.

Chłodziarki rotacyjne CR zbudowana są z podstawowych zespołów:

  • sekcji mieszania,
  • systemu powietrza,
  • drzwi wyładunkowych,
  • systemu kontroli wilgotności masy.
Chłodziarki wyposażone są w dwie obrotowe głowice mieszające obracające się w przeciwnych kierunkach, posiadające osiem łopatek mieszających, po cztery w przypadku każdej głowicy. Obracające się w przeciwnych kierunkach łopatki mają za zadanie przemieszczać masę od punktu załadunku do punktu wyładunku, uśredniać konsystencję masy formierskiej, zapewniać zachowanie masy w stanie luźnym, aby wprowadzane powietrze mogło fluidyzować masę i penetrować pomiędzy ziarnami piasku tak, aby porywać cząsteczki wody w postaci cząsteczek pary wodnej.

Obydwa zespoły mieszające napędzane są przez reduktory zębate sprzężone za pomocą sprzęgła i przekładni pasowej z jednym silnikiem. Komora chłodząca wykonana jest jako konstrukcja zbiornikowa, zabezpieczona na powierzchni dna płytkami odpornymi na ścieranie (np. płytki ceramiczne). W ścianach bocznych wewnętrznej powierzchni chłodziarki wykonane są otwory powietrzne, którymi realizowany jest nadmuch powietrza.Doprowadzenie powietrza chłodzącego uzyskiwane jest z odrębnego napędzanego silnikiem wentylatora. Powietrze jest wprowadzane do komory z tyłu wewnętrznej ściany.

Powietrze z cząsteczkami wody opuszczając masę, przemieszcza się do górnej części osłony przeciwpyłowej pokrywającej komorę chłodzącą. Osłona przeciwpyłowa wyposażona jest w kaptur ssący, pozwalający na wytworzenie niewielkiego podciśnienia w osłonie. Nastawne przepustnice mają za zadanie zbilansować powietrze doprowadzane i wyprowadzane. Powietrze z chłodziarki odprowadzane jest za pomocą przewodów wentylacyjnych bezpośrednio do cyklonu, a następnie do filtra.

Komora chłodząca wyposażona jest w samonastawne drzwi, umożliwiające utrzymanie stałego wyładunku w stosunku do doprowadzanej ilości masy z zachowaniem właściwości masy w zakresie przewidzianych parametrów. Drzwi wyładunkowe są obsługiwane przez siłownik, który odpowiada za ich zamknięcie i otwarcie. Wielkość otwarcia jest regulowana przez czujnik obciążenia podłączonego do silnika napędowego jednostki chłodzącej. Ta funkcja kontroli pozwala także na utrzymanie pożądanego objętościowego poziomu masy w komorze chłodzącej.

Chłodziarki rotacyjne CR masy wyposażone są w automatyczną elektroniczną kontrolę wilgotności masy sterującą zaworami dozującymi wodę. Pozwala to na optymalne wprowadzanie wody do chłodzonej masy. Ciągłe pomiary zawartości wilgotności za pomocą dwóch sond pomiarowych zamontowanych na narzędziach mieszających i bardzo szybko reagującego czujnika temperatury dla powietrza wylotowego, zamontowanego wewnątrz osłony chłodnicy, dostarczają niezbędnych informacji o rzeczywistym stanie wewnątrz chłodziarki do systemu sterowania PLC.

Chłodziarki rotacyjne CR produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

Chłodziarka /typ Wydajność t/h Moc napędu lemieszy kW Moc wentylatora kW Wydajność wentylatora m3/h Ilość powietrza odciąganego m3/h
CR-303022157 0008 750
CR-606030229 60012 000
CR-9090453719 00023 750
CR-150150754530 00037 500
CR-2002001327540 00050 000
CR-25025016013248 00060 000

Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji chłodziarek, służą pomocą w doborze odpowiedniej chłodziarki zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.
W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:

  • w usytuowaniu chłodziarki w istniejących lub nowych obiektach,
  • wykonaniu projektów założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub innych projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
  • opracowaniu założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
  • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy chłodziarki,
  • optymalizacji przebiegu procesu technologicznego w zakresie chłodzenia i nawilżania masy formierskiej ,
  • w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.
Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy

Złóż zapytanie