Oczyszczarki wirnikowe hakowe OWH należą do najbardziej uniwersalnych urządzeń do obróbki strumieniowej. Są one stosowane do oczyszczania przedmiotów o małych, średnich i dużych gabarytach, w szczególności do oczyszczania z rdzy, zendry, masy formierskiej, powłok lakierniczych oraz usuwania zadziorów. Stosowane są również do obróbki wykończeniowej delikatnych elementów konstrukcyjnych oraz do szorstkowania powierzchni przed ich powlekaniem.

Przedmioty przeznaczone do oczyszczania umieszczane są na odpowiednich zawieszkach lub bezpośrednio na hakach obrotowych mechanizmu jezdnego. Po uruchomieniu cyklu pracy oczyszczarki zawieszka zostaje wprowadzona do komory, następuje automatyczne bądź ręczne zamknięcie drzwi. Po ich zamknięciu włączają się poszczególne mechanizmy oczyszczarki w zaprogramowanej w układzie sterowania kolejności. Następuje włączenie obrotu oraz ruchu posuwisto-zwrotnego zawieszki po czym rozpoczyna się proces oczyszczania. Po jego zakończeniu następuje zamknięcie dozowników śrutu, wyłączenie wirników rzutowych, otwarcie drzwi i wyjazd zawieszki z oczyszczonymi przedmiotami z komory. Oczyszczarka po zdjęciu oczyszczonych przedmiotów z zawieszki jest gotowa do kolejnego cyklu czyszczenia.

Oczyszczarka może być wyposażona w tor jezdny zawieszek:

  • w kształcie litery Y
  • w kształcie litery I
Podstawowymi zespołami oczyszczarki są wirniki rzutowe wyrzucające śrut z dużą energią na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników rzutowych, ruch obrotowy oraz ruch posuwisto-zwrotny zawieszki gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni. Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje się do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych.

Oczyszczane przedmioty, w zależności od przeznaczenia, wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach wyrzucanego śrutu. Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia. Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów.

Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe hakowe OWH sprodukowane ą przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TYPOWH0,8x1,0 OWH1,0x1,5 OWH1,5x2,0 OWH2,0x2,5 OWH2,5x4,0 OWH3,5x4,5 OWH3,5x6,0
Max. średnica ładunkumm 800100015002000250035003500
Max. wysokość ładunkumm1000150020002500400045006000
Max. nośność zawieszkikN0,50,520208080150
Oczyszczarki wirnikowe hakowe OWH mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych, takich jak obróbka strumieniowa powierzchni oraz lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie