IdeaPro w Nowej Soli projektuje oraz produkuje oczyszczarki specjalistyczne, dostosowane do wymaganej technologii oczyszczania, wielkości, kształtu przedmiotu, możliwej likalizacji oraz indywidualnych wymagań klienta. Oczyszczarki specjalistyczne mogą być zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający ich włączenie w ciągi technologiczne. Mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenia transportowe, umożliwiające automatyzację procesu, szczególnie w zakresie załadunku i wyładunku.

Podstawowymi zespołami oczyszczarek są wirniki rzutowe wyrzucające śrut z dużą energią na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników rzutowych w oczyszczarkach oraz sposób przemieszczania przedmiotów w strugach wyrzucanego śrutu gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni w czasie jednego cyklu bądź jednego przejazdu przez komorę oczyszczarki.

Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje się do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych. Oczyszczane przedmioty, w zależności od przeznaczenia, wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach wyrzucanego przez wirniki rzutowe śrutu. Zastosowanie przemienników częstotliowści do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia. Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów.

Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczania przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe specjalistyczne mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych, takich, jak obróbka strumieniowa powierzchni oraz lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie