Pomiar wilgotności w chłodziarkach wibrofluidyzacyjnych SWC
Przeznaczony jest do automatycznego ciągłego pomiaru i regulacji wilgotności i temperatury masy formierskiej w chłodziarce wibrofluidyzacyjnej.
Pomiar dokonywany jest metodą elektrooporową, za pomocą dwóch sond umieszczonych na przenośniku odbierającym masę z chłodziarki. Sondy współpracują z odpowiednio oprogramowanym generatorem pomiarowym, który umożliwia konwersję mierzonych wartości na standardowy sygnał elektryczny 0-20mA lub 4-20mA. Sygnały z generatora oraz z czujników temperatury, zainstalowanych w chłodziarce masy, przekazywane są do sterownika PLC, który oblicza potrzebną ilość wody do zadozowania w celu uzyskania wymaganej (zadanej) wilgotności masy formierskiej.
W zależności od temperatury i wilgotności masy formierskiej uruchamiane są odpowiednie sekcje systemu natryskowego dysz wodnych. System zraszania działa na zasadzie odpowiednio zaprogramowanego algorytmu. Mierzone wielkości są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia.
Przy zastosowaniu systemu SWC możemy zagwarantować dokładność regulacji wilgotności masy formierskiej zwrotnej w tolerancji ± 0,20 % H₂O (w pierwszym odchyleniu standardowym wg krzywej Gaussa) oraz odpowiednie schłodzenie masy. Zakres uzyskiwanej temperatury masy formierskiej zwrotnej na wyjściu z chłodziarki do 15°C powyżej temperatury otoczenia.

System do automatycznego pomiaru i regulacja wilgotności masy formierskiej w chłodziarce wibrofluidyzacyjnej SWC składa się z następujących zespołów:
1. Umieszczonej w szafce sterowniczej centralnej jednostki systemu, wyposażonej w sterownik PLC wraz z panelem operatorskim oraz modułem łączności internetowej.
2. Dwóch sond pomiarowych zamocowanych w prowadnicach, połączonych z siłownikiem pneumatycznym umożliwiającym ich podnoszenia do położenia górnego i okresowe samooczyszczenie.
3. Systemu czujników do pomiaru temperatury masy formierskiej wewnątrz chłodziarki.
4. Systemu dozowania wody z orurowaniem, przepływomierzem impulsowym i dyszami dozującymi wodę.

Złóż zapytanie