Oczyszczarki przelotowe do rur OWR przeznaczone są do oczyszczania zewnętrznych powierzchni rur i prętów okrągłych przede wszystkim z rdzy, zendry, powłok lakierniczych, powłok z tworzyw sztucznych lub izolacji termicznej itp. oraz do przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłok lakierniczych. Rury oraz pręty okrągłe przeznaczone do oczyszczania układane są poziomo na rolkach przenośnika rolkowego. Po uruchomieniu cyklu pracy oczyszczarki przenośnik rolkowy transportuje przedmioty przeznaczone do oczyszczenia do komory. Podczas oczyszczania rury lub pręty przesuwają się ruchem posuwisto-obrotowym. Następuje proces oczyszczania przedmiotów w strugach śrutu wyrzucanego przez wirniki rzutowe zamontowane na komorze oczyszczarki. W zależności od wymaganej wydajności możliwe jest zastosowanie kilku wirników rzutowych. Oczyszczarka może pracować w ruchu ciągłym bez zatrzymywania wirników.

Podstawowymi zespołami oczyszczarki są wirniki rzutowe wyrzucające śrut z dużą energią na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników w oczyszczarce oraz ruch posuwisto-obrotowy oczyszczanych przedmiotów w strugach wyrzucanego śrutu, gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni w czasie jednego przejazdu przez komorę oczyszczarki. Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń.

Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje się do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych. Oczyszczane przedmioty w zależności od przeznaczenia wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach wyrzucanego śrutu przez wirniki rzutowe, który zależy od prędkości przejazdu przedmiotów przez komorę. Płynną regulację prędkości przemieszczania się przedmiotów umożliwia przemiennik częstotliwości przenośnika rolkowego. Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia.

Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów. Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki.

Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe przelotowe do rur OWR produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TYPOWR500 OWR1000 OWR1500
Max. średnica ładunkumm 50010001500
Max. obciążenie 1mb. przenośnikakN/m 5
Max. długość ładunkum 12
Oczyszczarki wirnikowe przelotowe do rur OWR mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych, takich jak obróbka strumieniowa powierzchni oraz lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie