Bardzo ważną częścią działalności firmy IdeaPro jest projektowanie maszyn, urządzeń, instalacji technologicznych, wykorzystujących najnowocześniejsze i sprawdzone rozwiązania oraz szeroko zdefiniowaną inżynierię, czyli działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej.

Przygotowując projekty maszyn i urządzeń rozważamy wszystkie dostępne możliwości zarówno techniczne, jak i organizacyjne. Projektowanie poprzedzone jest szczegółowym opracowaniem sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań technicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekonomicznych.

Inżynierowie, projektanci mają do swojej dyspozycji programy projektowe: Solid Edge, T-Flex, AutoCAD. Oprogramowanie, będące do dyspozycji kadry technicznej, gwarantuje możliwość sprawnej i efektywnej pracy zespołowej. Umożliwia ono opracowywania nowych konstrukcji maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych na bardzo wysokim poziomie technicznym, oraz szybką realizację nowych innowacyjnych pomysłów.Projektowanie realizowane jest w pracowniach projektowo konstrukcyjnych:

 • Pracownia Automatyki i Sterowania Elektrycznego
 • Pracownia Technik Oczyszczania
 • Pracownia Technik Przygotowania Mas Formierskich
 • Pracownia Technik Formowania
Oferta IdeaPro obejmuje wszystkie aspekty inżynierii systemowej: doradztwo, projektowanie, instalację, uruchomienie i serwis. W oparciu o wszelkie dostępne informacje i zdefiniowane przez klienta potrzeby, zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów IdeaPro pomaga rozwiązać problemy i przedstawić konkretne propozycje projektu, zgodne ze standardami jakości i nowoczesności, uznawanymi na całym świecie.

Jedną z dziedzin działalności firmy IdeaPro jest projektowanie linii technologicznych. Duża elastyczność oraz potencjał pozwala na tworzenie projektów w szerokiej skali przedsięwzięcia – począwszy od małych i niezbyt skomplikowanych instalacji, aż po kompletne obiekty przemysłowe. Działamy sprawnie i w pełni profesjonalnie, każdorazowo bazując na najnowocześniejszych technologiach. Wykonujemy prace projektowe z zakresu projektowania instalacji technologicznych w pełnym zakresie, w oparciu o aktualne przepisy prawa obowiązującego w kraju oraz w całej UE.

Istotnym jest fakt posiadania profesjonalnego oraz w pełni wyposażonego biura projektowego, które daje nam możliwość tworzenia najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku, cechujących się nie tylko funkcjonalnością, ale przede wszystkim bezpieczeństwem. Wysoki poziom układów sterowania, w które wyposażone są maszyny, urządzenia oraz linie technologiczne, realizuje w firmie Pracownia Automatyki, wyposażona w nowoczesne komputerowe systemy wspomagające jak: EPLAN, SEE-EE, TIA, STEP7, WinCC.

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości usług świadczonych przez firmę IdeaPro, są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń, przeznaczonych głównie dla przemysłu odlewniczego, motoryzacyjnego, szklarskiego, hutniczego, wydobywczego, ceramicznego, materiałów izolacyjnych, materiałów ogniotrwałych oraz wielu innych. Efektem wieloletniej działalności firmy jest opracowanie własnych technologii i konstrukcji maszyn i urządzeń, stanowiących „know how” firmy.

Firma IdeaPro posiada kompetencje projektowe w następujących specjalizacjach:

 • linie do granulacji,
 • maszyny i urządzenia do czyszczenia strumieniowego,
 • stacje przerobu mas,
 • mieszarki dynamiczne oraz granulatory,
 • chłodziarki wibrofluidyzacyjne oraz lemieszowe,
 • suszarki, bębnowe, fluidyzacyjne oraz wibrofliudyzacyjne,
 • maszyny formierskie prasująco-impulsowe,
 • automatyczne linie formierskie,
 • urządzenia transportowe,
 • układy sterowania, wizualizacji i archiwizacji,
 • automatyka procesów technologicznych i linii produkcyjnych.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz niezbędną wiedzę, by móc zagwarantować wszystkim Klientom świadczenie usług na najwyższym poziomie, a tym samym zadowolenie oraz satysfakcję z wykonywanych przez naszą firmę działań.Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie nowych technologii, doboru urządzeń, przeprowadzenie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej, wdrożenia produkcyjnego.

Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe, aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji. Linie technologiczne które projektujemy i wykonujemy dopasowane są do indywidualnych potrzeb oraz wymagań każdego Klienta. W projektowaniu uwzględniamy wszystkie obowiązujące normy prawne, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, przepisów budowlanych oraz BHP.

W wielu przypadkach w realizowanych projektach wykorzystywane są patenty, które IdeaPro posiada na własne innowacyjne rozwiązania techniczne, w tym:

  • „Głowica impulsowo – prasująca maszyny odlewniczej, zwłaszcza maszyny formierskiej FT–65” – patent nr P.188005,
  • „Urządzenie do odśrodkowego odlewania” – patent nr P.188019,
  • „Sposób  regulacji obrotów wirnika i misy podczas sporządzania formierskiej masy syntetycznej z bentonitem” – patent nr P.230739,
  • „Sposób mocowania koła pasowego na wale wejściowym motoreduktora” – patent nr P.228913,
  • „Sposób podawania suchych składników odświeżających syntetyczną masę formierską w procesie jej przygotowania” – zgłoszenie patentowe nr P.415322,
  • „Sposób podawania wodnej zawiesiny składników odświeżających syntetyczną masę formierską w procesie jej przygotowania” – zgłoszenie patentowe nr P.415323,
  • „Sposób mocowania łopatek w kole rzutowym wirnika rzutowego śrutu” – zgłoszenie patentowe nr P.415324,
  • „Urządzenie do pomiaru wilgotności w mieszarkach dynamicznych wyposażone w sondę mikrofalową” – zgłoszenie patentowe nr 007076054.

Złóż zapytanie