Mieszanie to jedna z podstawowych operacji w przetwarzaniu materiałów, polega na łączeniu co najmniej dwóch różnych materiałów w celu uzyskania możliwie jednorodnej, homogenicznej mieszaniny. Podstawowy wpływ na jakość i jednorodność mieszaniny ma stosowana technika mieszania. Oferowany przez IdeaPro system mieszania w mieszarkach dynamicznych obejmuje trzy elementy składowe: obracającą się misę, która dostarcza mieszaninę w obszar narzędzi roboczych, jedną lub więcej mimośrodowo zamontowanych turbin, zgarniacz dna i ścian bocznych misy.

Turbiny mogą pracować przy różnych prędkościach obrotowych, co pozwala na ich odpowiednie zastosowanie dla określonych produktów, np.: surowce włókniste, lekkie dodatki lub pianki, zawiesiny. System mieszania w mieszarkach dynamicznych jest najbardziej efektywnym procesem mieszania. Produkowane przez IdeaPro w Nowej Soli mieszarki dynamiczne typu MDV, MDH oraz MD należą do nowej generacji maszyn, przeznaczonych do sporządzania mieszanin różnych surowców, jak syntetyczne masy formierskie z bentonitem, masy z żywicami, mieszanki cementowe, materiały ognioodporne, ceramiczne, odpady komunalne i inne.

IdeaPro produkuje mieszarki dynamiczne o różnej wydajności, związanej z wielkością misy (wielkością załadunku):

 • mieszarki dynamiczne typu MDV z obrotową misą o pochyłej osi obrotu, stałym lemieszem oraz jedną szybkoobrotową turbiną; są to mieszarki MDV-10, MDV-11, MDV-16, MDV-19, MDV-21, MDV-24, MDV-26, MDV-29, MDV-32, MDV-32A, MDV-32B,
 • mieszarki dynamiczne typu MDH z obrotową misą o pionowej osi obrotu, ruchomym lemieszem oraz dwiema szybkoobrotowymi turbinami; mieszarki MDH-24, MDH-29, MDH-32,
 • mieszarki dynamiczne specjalne typu MD o różnym przeznaczeniu i różnych cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Należą do nich m in.
 • mieszarki dynamiczne laboratoryjne MDL-03 oraz MDL-04,
 • mieszarki dynamiczne ze stałą pokrywą MDS-11, MDS-16, MDS-19, MDS-21,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą typu MDP-10, MDP-11,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą i wychylną misą MDM-06, MDM-08,

Proces mieszania w mieszarkach dynamicznych IdeaPro cechuje m in.:

 • wysoka jakość i szybkość procesu mieszania dla różnych rodzajów materiałów,
 • optymalizacja ilości stosowanych materiałów i dodatków,
 • możliwość przetwarzania różnych konsystencji materiałów w jednej mieszarce,
 • możliwość dostosowania mocy wejściowej do materiału procesowego.
Specjaliści IdeaPro posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji mieszarek służą pomocą w doborze odpowiedniej mieszarki zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna, szczególnie w:

 • ustaleniu lokalizacji mieszarki w istniejących obiektach lub planowanej zabudowy,
 • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza, instalacji wodnej lub innych wymaganych projektów, np. do pozwolenia na budowę,
 • opracowaniu założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy mieszarki,
 • optymalizacji procesu mieszania oraz wydajności,
 • w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL