Oczyszczarki OWKS przeznaczone są do obróbki strumieniowej odlewów z żeliwa i staliwa o średnich i dużych gabarytach oraz dużych konstrukcji stalowych, w szczególności oczyszczania z rdzy, zendry, masy formnierskiej, powłok lakierniczych oraz usuwania zadziorów. Przedmioty przeznaczone do oczyszczania umieszczane są na stole przy pomocy suwnicy lub innego urządzenia załadowczego. Stół wyposażony jest w elektryczny napęd obrotu oraz napęd jazdy. Po uruchomieniu cyklu pracy oczyszczarki stół wraz z umieszczonymi na nim przedmiotami wjeżdża do komory, po czym następuje automatyczne bądź ręczne zamknięcie drzwi. Po ich zamknięciu włączają się kolejno poszczególne mechanizmy oczyszczarki rozpoczynając proces oczyszczania. Po zakończeniu procesu czyszczenia następuje otwarcie drzwi i wyjazd stołu z oczyszczonymi przedmiotami z komory. Oczyszczarka po zdjęciu oczyszczonych przedmiotów ze stołu jest gotowa do kolejnego cyklu czyszczenia.

Oczyszczarka może być wyposażona w pneumatyczne urządzenie śrutownicze (pneumatyczny aparat śrutowniczy), który przeznaczony jest do doczyszczania miejsc o trudnionym dostępie (wnęki, kieszenie itp.). Doczyszczanie wykonywane jest przez operatora. Możliwość ręcznego doczyszczania wymaga dodatkowego wyposażenia oczyszczarki, gwarantującego bezpieczną pracę obsługi wewnątrz komory. Oczyszczarka z aparatem pneumatycznym jest jest wyposażona w reflektory oświetlające wnętrze komory, które w czasie oczyszczania wirnikami rzutowymi są zasłonięte. Dodatkowo komora wyposażona jest w okna i drzwi obsługowe. Podstawowymi zespołami oczyszczarki są wirniki rzutowe wyrzucające śrut z dużą energią na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników rzutowych oraz obrót stołu, wraz z umieszczonymi na nim przedmiotami, gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni przedmiotów strugami wyrzucanego śrutu. W celu oczyszczenia dolnych powierzchni przedmiotów konieczne jest ich odwrócenie i powtórzenie cyklu oczyszczania.

Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje sie do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych. Oczyszczane przedmioty w zależności od przeznaczenia wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach wyrzucanego śrutu. Zastosowanie przemienników częstotliowści do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia.

Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów. Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczania przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe komorowe stołowe OWKS produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TypOWKS-3,5x2,0OWKS-3,5x3,5
Średnica stołu obrotowegomm35003500
Max. wysokość oczyszczonego ładunkumm20003500
Max. masa oczyszczanego ładunkukn20003500
Oczyszczarki wirnikowe komorowe stołowe OWKS mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych, takich jak: obróbka strumieniowa powierzchni oraz lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie