Powszechnie stosowaną metodą mechanicznego oczyszczania powierzchni jest obróbka strumieniowo ścierna, która pozwala na uzyskanie najwyższego stopnia czystości powierzchni oraz jej określonej chropowatości. Obróbce tej można poddawać przedmioty wykonane z różnych materiałów, takich, jak żeliwo, staliwo, stal, metale nieżelazne i ich stopy, tworzywa sztuczne, guma, szkło, ceramika, kamień, beton i inne. Obróbka strumieniowo ścierna (śrutowanie) jest powszechnie stosowana w przemyśle metalowym, odlewniczym, samolotowym, samochodowym, konstrukcyjnym, budowy statków, kolejowym i wielu innych.

Obróbka ta polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa (śrutu) z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu. Celem obróbki jest przede wszystkim usunięcie z przedmiotów wszelkich zanieczyszczeń, typu: rdza, zendra, masa formierska, resztki starych powłok malarskich oraz nadanie materiałowi odpowiedniej struktury, zapewniając doskonałą przyczepność powłokom ochronnym, wpływając tym samym na lepszą ochronę przed korozją. Stosowana jest również do obróbki wykończeniowej delikatnych elementów konstrukcyjnych, do szorstkowania powierzchni przed ich powlekaniem oraz do usuwania zadziorów. Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach wirnikowych bazuje na technice wirnikowej (wyrzutowej). Strumień ścierny śrutu jest generowany przez obracający się z dużą prędkością wirnik odśrodkowy (wirnik rzutowy). Na obwodzie wirnika zlokalizowany jest otwór wylotowy, przez który strumień ścierny kierowany jest na czyszczoną powierzchnię.

Odpowiednie usytuowanie wirników rzutowych w oczyszczarce oraz sposób przemieszczania przedmiotów w strugach wyrzucanego śrutu gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni w czasie jednego przejazdu przez komorę oczyszczarki. Głównym materiałem ściernym stosowanym w oczyszczarkach wirnikowych jest śrut staliwny ostrokrawędziowy o różnorodnych granulacjach. Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje się do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych.

Oczyszczane przedmioty w zależności od przeznaczenia wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w polu bezpośredniego działania strugi śrutu. Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji obrotów silników wirników rzutowych, umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu, a tym samym dynamiki czyszczenia. Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów.

Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek stosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Dla oczyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej:

 • usuwanie z powierzchni wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych,
 • nadawanie powierzchni wymaganej struktury,
 • przygotowanie powierzchni pod powłoki ochronne i dekoracyjne,
 • szorstkowanie oraz matowienie powierzchni,
 • gratowanie krawędzi i ich zaokrąglanie,
 • usuwanie wypływek przy przedmiotach wykonywanych w formach odlewniczych,
 • przygotowanie powierzchni ocynkowanych pod powłoki malarskie.
Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji oczyszczarek wirnikowych, służą pomocą w doborze odpowiedniej oczyszczarki zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:

 • pomocy w usytuowaniu, lokalizacji oczyszczarki w istniejących obiektach,
 • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub odpowiednich projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
 • wykonanie założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy oczyszczarki,
 • optymalizacji jakości oczyszczenia oraz wydajności,
 • pomocy w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie