W odlewniach nadal dominującą formą wytwarzanie odlewów jest formowanie w formach piaskowych wykonywanych przede wszystkim z masy syntetycznej z bentonitem, odświeżanej w kolejnych obiegach. Technologia ta jest w dalszym ciągu udoskonalana ze względu na możliwość stosowania coraz to doskonalszych rozwiązań prowadzących do mechanizacji i automatyzacji procesu.

Maszyny formierski impulsowo-prasujące FT przeznaczona są do wykonywania form w gniazdach formierskich zmechanizowanych lub pojedynczych stanowiskach formierskich. Maszyna wykonuje na przemian dolne i górne półformy w cyklu półautomatycznym.

Maszyny formierski impulsowo-prasujące FT produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach, wg poniższej tabeli:

Charakterystyka techniczna maszyny formierskiej FT
Typ FT-65 FT-86 FT-108
Wymiary skrzynimm600x500 700x600
800x600
900x800
1000x800
Wysokość skrzyni mm200-350 200-350 200-350
Nacisk prasy na półformę MPa0,1-0,7 0,1-0,7 0,1-0,7
Moc kW6,5 16 22
Wydajność form/h32 30 30

Maszyny formierskie impulsowo-prasujące FT wyposażone są w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu formowania oraz archiwizację danych.

Na życzenie klienta maszyny formierskie mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje:

  • podgrzewanie płyt modelowych,
  • system spryskiwania płyt modelowych materiałem oddzielającym,
  • spulchniarkę masy formierskiej,
  • zbiorniki wagowe do naważania i dozowania masy formierskiej do skrzynek.
Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie