Według definicji, konstrukcje stalowe (metalowe) to obiekty budowlane, w których głównymi elementami nośnymi przekazującymi obciążenia na fundament są mniejsze elementy lub ich większe grupy, wykonane ze stali. Konstrukcje stalowe występują najczęściej w postaci szkieletów prętowych lub konstrukcji stalowych powierzchniowych. Asortyment gotowych rozwiązań jest ogromny. Producenci konstrukcji stalowych dostarczają gotowe produkty wykorzystywane przez wiele gałęzi przemysłu, przede wszystkim branżę budowlaną, firmy zajmujące się inwestycjami infrastrukturalnymi, branżę energetyczną, przemysł maszynowy i wiele innych. Branża konstrukcji stalowych to nie tylko wytwórnia konstrukcji, ale również projektowanie, hutnictwo, dystrybucja stali, antykorozja (powłoki malarskie, cynkowanie zanurzeniowe, cynkowanie natryskowe), przemysł farb antykorozyjnych, materiały złączne (spawalnicze, śrubowe), logistyka, montaż oraz produkcja maszyn, urządzeń, narzędzi. Wymienione aspekty procesu produkcyjnego konstrukcji stalowych w równym stopniu decydują o walorach użytkowych i estetycznych wyrobów.

Jedną z istotnych właściwości użytkowych konstrukcji stalowych jest ich trwałość. Żywotność i niezawodność konstrukcji stalowych zależy przede wszystkim od jakości ich wykonania oraz warunków eksploatacji. Aby wyeliminować prawdopodobieństwo zainicjowania się pęknięć, szczególnie starannie muszą być wykonane konstrukcje narażone na oddziaływanie znacznych i różnorodnych obciążeń oraz oddziaływania środowiska. Korozja, jako wynik oddziaływania ze środowiskiem, dotyka każdego materiału. Szczególnie łatwo zniszczeniom korozyjnym ulegają metale, np. stosowane w budownictwie stale węglowe. Elementy ze stali odpowiednio zaprojektowane i wykonane nie ulegają degradacji, jeśli nie dopuści się do wystąpienia korozji. Aby zapewnić wymagany okres przydatności konstrukcji potrzebna jest odpowiednia konserwacja elementu. Trudno przecenić znaczenie przygotowania powierzchni dla jakości powłokowej ochrony i okresu jej trwałości, niezależnie czy są to powłoki metalowe, lakierowe, gumowe czy tworzywowe. Przygotowanie podłoża metalowego pod powłoki antykorozyjne ma na celu usunięcie produktów korozji, zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz nadanie powierzchni określonej struktury geometrycznej dla zakotwiczenia powłoki.

Podobne cele muszą być realizowane również w przypadku przygotowania powierzchni, na której znajdują się wcześniej nałożone pokrycia. Norma PN-EN ISO 12944 jest jedną z najważniejszych norm dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Stopień przygotowania powierzchni do malowania nowych konstrukcji, niezależnie od wymaganego okresu trwałości zabezpieczenia, zgodnie z informacjami zawartymi w PN-EN ISO 12944-5 powinien być osiągany metodą strumieniowo-ścierną i wynosić nie niżej niż Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1. Wynika to z faktu, że tylko metody strumieniowo-ścierne zapewniają wytworzenie niezbędnej do zakotwiczenia powłok malarskich struktury geometrycznej powierzchni (chropowatości), a przy wymienionym stopniu otrzymuje się ok. 95% powierzchni czystego metalu. Obie wymienione cechy powierzchni w bardzo znaczącym stopniu wpływają na skuteczność ochrony powłokowej.

Obecnie szeroko stosowane są dwie podstawowe metody obróbki strumieniowo - ściernej: wirnikowe i pneumatyczne, w których specjalizuje się IdeaPro. W zależności od czynnika nadającego energię kinetyczną cząsteczkom śrutu wyróżniamy obróbkę strumieniowo ścierną wirnikową oraz pneumatyczną.

Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach wirnikowych bazuje na technice wirnikowej (wyrzutowej). Strumień ścierny śrutu jest generowany przez obracający się z dużą prędkością wirnik odśrodkowy (wirnik rzutowy). Na obwodzie wirnika zlokalizowany jest otwór wylotowy, przez który strumień ścierny kierowany jest na czyszczoną powierzchnię.

Obróbka strumieniowo-ścierna polega na działaniu z dużą prędkością strumienia materiału ściernego skierowanego na czyszczoną powierzchnię. Pomimo małej masy poszczególne ziarna uderzają z dużą energią kinetyczną, wynikającą z ich dużej prędkości, co w efekcie przekłada się na skuteczne oddzielenia zanieczyszczeń od obrabianej powierzchni i uzyskanie najwyższego stopnia czystości powierzchni oraz jej określonej chropowatości. W zależności od czynnika nadającego energię kinetyczną cząsteczkom śrutu wyróżniamy obróbkę strumieniowo-ścierną wirnikową oraz pneumatyczną.

Oczyszczarki do obróbki strumieniowo-ściernej wirnikowej charakteryzują się:

 • wysoką wydajnością oczyszczania powierzchni,
 • niskim zużyciem energii elektrycznej w odniesieniu do wielkości oczyszczonej powierzchni,
 • niską pracochłonnością i uciążliwością obsługi,
 • możliwością uzyskiwania bardzo zróżnicowanej chropowatości powierzchni o parametrze Rz wynoszącym od 2μm do 150μm,
 • możliwością uzyskiwania żądanego profilu chropowatości powierzchni od bardzo łagodnego, poprzez ostry, do profilu podciętego,
 • wysokim stopniem zmechanizowania i zautomatyzowania. Ich obsługa sprowadza się często do kontroli poprawności przebiegu poszczególnych cykli i parametrów pracy.
Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach pneumatycznych (potocznie nazywana piaskowaniem lub śrutowaniem), bazuje na technice pneumatycznej (wyrzutowej), która polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa (śrutu) z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu. Strumień ścierny czyściwa generowany jest przez ciśnieniowy aparat pneumatyczny lub z wykorzystaniem zjawiska inżekcji.

Oczyszczarki pneumatyczne najczęściej stosowane są do obróbki elementów wielkogabarytowych typu przestrzennych konstrukcji stalowych oraz do oczyszczania powierzchni zakrytych, o utrudnionym dostępie śrutu, typu kieszenie i wnęki. Często stosowane są też oczyszczarki wirnikowo-pneumatyczne, w których wykorzystane są cechy oczyszczarki wirnikowej i pneumatycznej.

IdeaPro specjalizuje się w produkcji urządzeń dla różnorodnych aspektów przygotowania i oczyszczania powierzchni.
Wśród oferowanych urządzeń są m in.:

 • oczyszczarki wirnikowe komorowe stołowe,
 • oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe,
 • oczyszczarki wirnikowe hakowe,
 • oczyszczarki wirnikowe do blach i profili,
 • oczyszczarki wirnikowe przelotowe do rur,
 • oczyszczarki wirnikowe przelotowe siatkowe,
 • oczyszczarki wirnikowe stołowe,
 • oczyszczarki wirnikowe taśmowe,
 • oczyszczarki wirnikowe gąsienicowe,
 • oczyszczarki wirnikowe specjalistyczne,
 • kulownice wirnikowe,
 • oczyszczarki pneumatyczne.
IdeaPro od lat zajmuje się produkcją urządzeń do obróbki strumieniowo – ściernej, gwarantując naszym Klientom dostawę urządzeń o najwyższych standardach światowych. Naszą silną stroną jest duży zespół wykwalifikowanych oraz doświadczonych pracowników, który zorientowany jest na to, by oferować Klientom wyłącznie najwyższej klasy rozwiązania.

Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie