Oczyszczarki do blach i profili OWB przeznaczone są do oczyszczania blach, profili, kształtowników, rur, płaskich i konstrukcji spawanych z rdzy, zendry, powłok lakierniczych oraz usuwania zadziorów. Stosowane są również do obróbki wykończeniowej delikatnych elementów konstrukcyjnych oraz do szorstkowania powierzchni przed ich powlekaniem.

Arkusze blach lub profile przeznaczone do oczyszczania układane są poziomo na rolkach przenośnika rolkowego. Po uruchomieniu cyklu pracy oczyszczarki przenośnik rolkowy transportuje blachy lub profile przeznaczone do czyszczenia do komory oczyszczarki. Następuje proces czyszczenia przedmiotów w strugach śrutu wyrzucanego przez wirniki rzutowe. Na komorze oczyszczarki zamontowane są co najmniej cztery wirniki rzutowe, dwa przeznaczone do oczyszczania powierzchni górnej oraz dwa do oczyszczania powierzchni dolnej. W zależności od wymaganej wydajności oczyszczarki oraz szerokości oczyszczanych blach, oczyszczarki mogą być wyposażone w dwa rzędy wirników rzutowych oraz większą ich ilość. Oczyszczarki te wyposażone są w zespół zmiatania i zdmuchiwania śrutu z górnej powierzchni oczyszczonych przedmiotów. W skład zespołu wchodzą: zamontowany na wejściu do komory czujnik laserowy pomiaru wysokości oczyszczanych elementów, automatyczny system ustawienia wysokości całego zespołu, szczotka obrotowa oraz zdmuchiwacz zasilany własnym wentylatorem. Oczyszczarka może pracować w ruchu ciągłym bez zatrzymywania wirników rzutowych.

Podstawowymi zespołami oczyszczarki są wirniki rzutowe wyrzucające śrut z dużą energią na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników rzutowych w oczyszczarce oraz sposób przemieszczania przedmiotów w strugach wyrzucanego śrutu gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni w czasie jednego przejazdu przez komorę oczyszczarki. Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje się do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych.

Oczyszczane przedmioty, w zależności od przeznaczenia, wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach wyrzucanego śrutu przez wirniki rzutowe, który zależy od prędkości przejazdu przedmiotów przez komorę. Płynną regulację prędkości przemieszczania się przedmiotów umożliwia przemiennik częstotliwości przenośnika rolkowego. Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia.

Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów.

Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe do blach i profili OWB produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TYPOWB500 OWB1000 OWB1500OWB2000 OWB2500 OWB3000
Max. szerokość ładunku mm50010001500200025003000
Max. wysokość ładunku mm400500600600600600
Max. obciążenie 1mb. przenośnika kN/m 1020
Max. długość ładunku m612
Oczyszczarki wirnikowe do blach i profili OWB mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych takich, jak obróbka strumieniowa powierzchni oraz lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie