Oferowane, wykonywane i dostarczane przez IdeaPro w Nowej Soli techniki odpylania przeznaczone są do odfiltrowania z powietrza i gazów pochodzących z procesów produkcyjnych pyłów i cząstek stałych. Zakres realizacji obejmuje instalacjie odciągowe i odpylające dopasowanych do wymogów technologicznych procesów produkcyjnych oraz innych wymagań Klientów.

Instalacje odciągowe i odpylające znajdują wielostronne zastosowanie i są mało wymagające w zakresie obsługi i konserwacji. Wszystkie stosowane przez IdeaPro filtry wyposażone są powietrzny system regeneracji wkładów filtracyjnych. Instalacje odpylające są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ochrony środowiska.

 • wielkość emisji pyłów na wylocie filtrów nie przekroczy 5÷10 mg/m3 (zgodnie z wymaganiami Klienta).
 • Dopuszczalny hałas – poniżej 85dBA.
W skład systemu odpylania wchodzą:

 • filtr pulsacyjny z regeneracją niskociśnieniową,
 • wentylator
 • emitor
 • system przewodów odciągowych wraz z przepustnicami.

Systemy sterowania instalacji odpylającej (filtrów) wyposażane są w elektroniczne systemy sterowania bazujące na sterownikach PLC, umożliwiające:

 • automatyzację pracy,
 • wizualizację i kontrolę procesu,
 • rejestrację parametrów technologicznych,
 • analizę stanów pracy poszczególnych urządzeń i mechanizmów z natychmiastową lokalizacją ewentualnych przyczyn awarii,
 • serwis oraz nadzór nad pracą urządzeń online przez połączenie internetowe.

Dostarczane przez IdeaPro w Nowej Soli instalacje odciągowe i odpylające wyposażane są w filtry suche workowe lub patronowe własnej produkcji lub znanych (renomowanych) producentów.

1. Filtry workowe przeznaczone są do pracy w warunkach o szczególnie trudnych warunkach, także wybuchowym.  W filtrach workowych zanieczyszczone powietrze trafia do komory rozprężnej, gdzie cięższe i grubsze zanieczyszczenia opadają na dno. Następnie powietrze trafia do komory wkładów filtracyjnych, w której drobne frakcje pyłów wychwytywane są na powierzchni filtra. Cząstki te otrzepywane są poprzez impulsy sprężonego powietrza. Znajdują zastosowanie w separacji pyłów w przemyśle: odlewniczym, hutniczym, ceramicznym, energetycznym, budowlanym, spożywczym i chemicznym oraz przy przesypywaniu i paczkowaniu materiałów sypkich.

2. Filtry patronowe są przeznaczone do separacji mniejszej ilości pyłów Wkłady filtracyjne wykonane są z bardzo wytrzymałego materiału (poliester lub celuloza), a ich czyszczenie odbywa się za pomocą impulsów sprężonego powietrza. Wkłady filtracyjne o kształcie walcowym usytuowane są osią długą w pionie. Wlot filtra zaprojektowany jest w taki sposób, aby wstępnie odseparować grubsze frakcje zanieczyszczeń.

3. Filtry mokre (odpylacze mokre) są to urządzenia, które pozwalają na oczyszczanie powietrza lub gazów z pyłów, ich działanie polega na przenoszeniu pyłów z powietrza lub gazu do cieczy, najczęściej wody. Stosuje się je do oczyszczania powietrza lub gazów gorących lub bardzo wilgotnych. Stosuje się je również do oczyszczania gazów, których suchy pył grozi wybuchem lub zapaleniem. Znajduje również zastosowanie, gdzie odpowiedni obieg wybranego pyłu w postaci szlamu jest potrzebny przez zawrócenie go do procesu, np. w odpylaniu kopalni węgla gdzie odzyskuje się pył w postaci mułu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji instalacji odciągowych, odpylających oraz wentylacji, służą pomocą w doborze odpowiedniego filtra, zgodnej z wymaganiami klienta co do jego wydajności, średnicy i przebiegu tras rur odpylających. W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:

 • pomocy w usytuowaniu, lokalizacji filtra, komina oraz wentylatora w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji,
 • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne,
 • sprężonego powietrza, instalacji wodnej lub innych wymaganych projektów, np. do pozwolenia na budowę,
 • wykonanie założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy urządzeń oraz wymagań technologicznych,
 • pomocy w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.
Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie