Jednym z podstawowych węzłów technologicznych linii formierskich produkowanych przez IdeaPro oraz innych poddostawców jest stanowisko formowania. Aby uzyskać odpowiednią, wymaganą przez klienta, jakość formy (odformowania) konieczne jest podanie do maszyny formierskiej masy z bentonitem o odpowiednich parametrach.

Miejsce sporządzania masy formierskiej w większości przypadków jest oddalone od maszyny formierskiej. Masa, po jej sporządzeniu, jest transportowana i magazynowana w zbiornikach. Powoduje to jej ubijanie. Na wyjściu z mieszarki ciężar usypowy masy wynosi około 0,9kg/dm3, to w przypadku dłuższego jej magazynowania jej ciężar usypowy wzrasta i przekracza 1,1kg/dm3 pogarszając tym samym parametry zagęszczalności. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne, dlatego bezpośrednio przed maszyną formierską stosowane są często spulchniarki palcowe. Spulchniarki w sposób efektywny spulchniają masę formierką przed jej podaniem do skrzynek formierskich. Poprawia to znacznie efektywność procesu formowania.

Odmianą urządzeń spulchniających są spulchniarki turbinowe instalowane są w ciągu transportowym masy formierskiej świeżej, szczególnie w przypadku sporządzania mas formierskich w starych technologiach z zastosowaniem mieszarek: krążnikowych lub pobocznicowych.

Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji spulchniarek do mas formierskich oraz innych materiałów, służą pomocą w doborze odpowiedniej spulchniarki, zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie