Jednym z etapów produkcji szkła jest przygotowanie tzw. zestawów szklarskich, składających się m in. z piasku szklarskiego, węglanu sodu, wapnia, dolomitu, tlenku glinu i innych substancji pełniących rolę barwników lub zmieniające właściwości fizyczne i  chemiczne szkła. Zestawy szklarskie składają się z wielu pojedynczych składników, które w niektórych przypadkach różnią się znacznie pod względem ich proporcji w zestawie oraz indywidualnych własności, takich jak:

 • gęstość pozorna i ciężar właściwy,
 • rozkład wielkości ziaren,
 • kształt ziaren,
 • zwilżalność i rozpuszczalność,
 • tendencja do aglomeracji.
Kluczowym parametrem określającym jakość i koszty produkcji szkieł wszelkiego typu jest jednorodność wsadu szklarskiego. Ograniczenie wpływu indywidualnych własności komponentów i przygotowanie mieszanek jednorodnych pod każdym względem zapewnia stosowanie operacji intensywnego mieszania w mieszarkach dynamicznych. Mieszarki dynamiczne IdeaPro, specjalnie zaprojektowane dla przemysłu szklarskiego, są urządzeniami na oferującymi cały szereg zalet, tak przy zastosowaniu w nowych instalacjach jak i modernizacji linii już istniejących. Mieszarki dynamiczne firmy IdeaPro charakteryzują się unikalną zasadą działania. Zmiany ruchu poszczególnych cząstek składowych mieszanego materiału wymuszane są przez trzy elementy robocze:

 • obrotową, pochyłą misę,
 • obrotową turbinę o regulowanej prędkości obrotowej,
 • lemiesz kierujący.
Niezwykle skuteczna kombinacja mikro-mieszania, które ma miejsce w turbinie o dużej prędkości z makro-mieszaniem, wykonywanym przez zgarniacz dna i ściany bocznych daje oczekiwane efekty procesu mieszania.
Występująca w urządzeniu separacja między transportem materiału a procesem mieszania pozwala na zmianę prędkości narzędzia mieszającego, a tym samym mocy wejściowej do mieszanki w szerokich granicach.

Ta zasada mieszania posiada następujące zalety:

 • mieszarka dynamiczna nadaje się do mieszania (homogenizacji) materiałów o różnych stopniach granulacji,
 • proces mieszania może być realizowany przy różnych prędkościach obrotowych turbiny,
 • moc wejściową mieszania można w ten sposób regulować,
 • krótkie czasy przetwarzania mieszanki.
Podstawowe zalety stosowania mieszarek dynamicznych w procesie przygotowywania zestawów szklarskich:

 • krótszy czas mieszania pozwala podwyższyć wydajność,
 • redukcja odpadu dzięki wysokiej jednorodności każdej porcji,
 • optymalizacja procesu przez eliminację układów mieszania wstępnego, dokładne rozprowadzenie dodatków i niski koszt inwestycyjny,
 • dozowanie nawet bardzo małych dodatków wprost do mieszarki dynamicznej zwiększa elastyczność linii przygotowania mieszanki
 • granulacja w mieszarce dynamicznej przeciwdziała zjawisku odmieszania, zmniejsza straty przez pylenie i obniża zapotrzebowanie na energię w procesie topienia,
 • Zalety konstrukcyjne mieszarki dynamicznej:
 • możliwość zautomatyzowanego załadunku i rozładunku,
 • szeroko rozbudowane sterowanie, przystosowane do automatyzacji procesu,
 • prosta i zwarta budowa,
 • trwała i mocna konstrukcja,
 • dobry dostęp do mechanizmów mieszarki,
 • mała ilość części technologicznego zużycia,
 • łatwo wymienialne, o niewielkich rozmiarach, części technologicznego zużycia,
 • bardzo duża trwałość elementów roboczych,
 • niski koszt eksploatacji,
 • niska awaryjność i wysoka niezawodność działania,
 • wysokiej jakości zespoły napędowe,
 • wysoka hermetyczność procesu mieszania.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia.

Złóż zapytanie