Oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe OWZ przeznaczone są do obróbki strumieniowej przedmiotów o średnich i dużych gabarytach, w szczególności oczyszczania z rdzy, zendry, masy formierskiej, powłok lakierniczych oraz usuwania zadziorów. Stosowane są również do obróbki wykończeniowej delikatnych elementów konstrukcyjnych oraz do szorstkowania powierzchni przed ich powlekaniem.

W zależności od przeznaczenia i wielkości oczyszczanych przedmiotów oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe OWZ mogą być wykonane w trzech różnych wariantach:

  • do oczyszczania dużych przedmiotów oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe OWZ wyposażone są w drzwi wejściowe i drzwi wyjściowe oraz automatyczny obrót zawieszki. Zawieszka lub grupa zawieszek zostaje wprowadzona do komory oczyszczarki, po czym następuje automatyczne zamknięcie drzwi, włączenie obrotu zawieszek i rozpoczęcie procesu oczyszczania. Po zakończeniu procesu, którego długość jest regulowana czasowe, następuje otwarcie drzwi oczyszczarki, przejazd zawieszek o jedną podziałkę i powtórny cykl oczyszczania. Do transportu zawieszek oczyszczarka wyposażona jest w przenośnik podwieszony w obwodzie zamkniętym o ruchu taktowym, na trasie którego zlokalizowane są stanowiska załadunku i rozładunku zawieszek. Oczyszczarka może być wyposażona w jedno lub kilka stanowisk oczyszczania w zależności od wymaganej wydajności. Każde stanowisko oczyszczania wewnątrz komory jest wyposażone w niezależny zespół wirników rzutowych;
  • do oczyszczania średnich i małych przedmiotów oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe OWZ wyposażone są w system elastycznych kurtyn na wejściu i wyjściu z komory oraz ciągły obrót zawieszek na całej długości komory. Zawieszki przesuwają się ruchem ciągłym, posuwisto-obrotowym z regulowaną prędkością. Do transportu zawieszek oczyszczarka wyposażona jest w przenośnik podwieszony o ruchu ciągłym w obwodzie zamkniętym, na trasie którego zlokalizowane są stanowiska załadunku i rozładunku zawieszek. Zawieszki zamocowane są do przenośnika podwieszonego, który może być dedykowany tylko dla oczyszczarki, jak również może być wpięty w całą linię technologiczną, wraz z myjką, malarnią itp. Oczyszczarka może być wyposażona w jeden lub kilka rzędów wirników rzutowych w zależności od wymaganej wydajności;
  • do oczyszczania długich i płaskich przedmiotów oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe OWZ wyposażone są w zespół kurtyn elastycznych na wejściu i wyjściu z komory oraz trawersy do zawieszenia i transportu przedmiotów przez komorę roboczą.
Oczyszczarka może być wyposażona w jeden lub kilka rzędów wirników rzutowych w zależności od wymaganej wydajności. Podstawowymi zespołami oczyszczarki są wirniki rzutowe wyrzucające z dużą energią śrut na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników rzutowych w oczyszczarce oraz sposób przemieszczania przedmiotów w strugach wyrzucanego śrutu gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni w czasie jednego przejazdu przez komorę oczyszczarki.

Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje się do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych.

Oczyszczane przedmioty w zależności od przeznaczenia wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach śrutu wyrzucanego przez wirniki rzutowe. Czas ten zależy od prędkości przejazdu zawieszek przez komorę oczyszczarki w bezpośrednim polu działania strugi śrutu. Płynną regulację prędkości przemieszczania się zawieszek umożliwia przemiennik częstotliwości przenośnika podwieszonego. Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia.

Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie praca oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów.

Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe OWZ produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TYPOWZ-0,3x1,0 OWZ-0,5x1,5 OWZ-0,5x2,0 OWZ-1,0x1,5 OWZ-1,2x2,0 OWZ-2,0x2,5
Max. średnica lub szerokość ładunkumm300500500100012002000
Max. wysokość ładunkumm100015002000150020002500
Max. nośność zawieszkikN11-20 /do uzgodnienia z zamawiającym/
Oczyszczarki wirnikowe zawieszkowe OWZ mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych, takich jak: obróbka strumieniowa powierzchni i lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie