Suszenie i chłodzenie to elementarne etapy przetwarzania w przygotowywaniu materiałów sypkich we wszystkich sektorach przemysłu. Towary masowe, takie jak piasek i żwir, węgiel, produkty krystaliczne, produkty spożywcze i pasze dla zwierząt, a także produkty odpadowe muszą zostać wysuszone, zanim zostaną wprowadzone do procesów końcowych.

Kluczowymi czynnikami, obok stałej wysokiej jakości są doskonała dostępność i niezawodność suszarni oraz jej ekonomiczna eksploatacja. Zastosowanie suszarek/chłodziarek wibrofluidyzacyjnych SWF jest szczególne dzięki wysokiej wydajności. Konkurencyjność tej metody w stosunku do np. suszarek komorowych, szybowych czy bębnowych, polega głównie na lepszym stosunku uzyskiwanej intensywności suszenia, chłodzenia do kosztów przetłaczania czynnika suszącego. Podstawowe zalety technologii suszenia w suszarkach/chłodziarkach wibrofluidyzacyjnych SWF to:

 • Wysoka specyficzna wydajność suszenia i chłodzenia
 • Optymalne wykorzystanie energii
 • Powierzchnia fluidalna sterowana drganiami
 • Prosta kontrola i monitorowanie temperatury
 • Wysoki standard sanitarny
 • Możliwość szybkiego i łatwego czyszczenia
 • Możliwość szybkiej zmiany produktu
 • Wyjątkowo delikatne przenoszenie produktów
Suszarki/chłodziarki wibrofluidyzacyjne SWF działa na zasadzie złoża fluidalnego. Produkt suszony / chłodzony podawany jest na perforowaną podstawę, np. specjalne laserowo wycięte płyty, a strumień gorącego lub zimnego powietrza lub innego gazowego środka suszącego przechodzi pionowo w górę przez produkt od dołu. W złożu fluidalnym układ cząstek utrzymuje się w zawieszeniu przez przepływ skierowany przeciwko sile grawitacyjnej.

Podczas tego procesu powietrze przepływa wokół każdej pojedynczej cząstki. Uzyskana duża powierzchnia kontaktu między cząstkami i powietrzem zapewnia optymalne przenoszenie ciepła i masy, a tym samym umożliwia szybkie, delikatne i energooszczędne suszenie.
Poduszka powietrzna pomiędzy cząstkami zapobiega ścieraniu i aglomeracji. Wibracja dna podtrzymuje złoże fluidalne i bardzo korzystnie wpływa na proces. Zapobiega to powstawaniu kraterów i rozprysków powietrza, nawet w bardzo wilgotnych i trudnych do fluidyzacji złożach produktów. Cząstki o różnej wielkości ziarna są równomiernie i niezawodnie suszone lub chłodzone.

Suszarka/chłodziarka wibrofluidyzacyjna opróżnia się całkowicie i automatycznie.

Suszarki/chłodziarki wibrofluidyzacyjne SWF są stosowane do materiałów sypkich o szerokim zakresie wielkości ziarna. Ich szczególne zalety to:

 • wibracje umożliwiają optymalne suszenie/chłodzenie produktów o zmiennych rozmiarach ziaren nawet przy niskiej prędkości przepływu gazu.
 • wibracje zapobiegają powstawaniu pęcherzyków w drobnoziarnistych produktach, zapewniając tym samym zwiększoną wydajność energetyczną.
 • podczas suszenia/chłodzenia produktów o szerokim zakresie wielkości ziarna, wibracje zapobiegają segregacji materiału poprzez poluzowanie grubych ziaren.
 • suszarkę/chłodziarkę można opróżnić z łatwością, ponieważ cząsteczki są transportowane za pomocą wibracji. Przełączanie z jednego produktu na inny jest zatem szybkie i łatwe.
 • regulacja wibracji wpływa na czas przebywania produktu i ma szczególnie korzystny wpływ na jakość.
Suszarki/chłodziarki wibrofluidyzacyjne SWF produkowane są przez IdeaPro w różnych wersjach wykonania, różnych wielkościach i wydajnościach. Mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności suszonego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania i odbioru materiałów. Suszarki/chłodziarki wibrofluidyzacyjne SWF wyposażone są w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu oraz archiwizację danych.

Sterowanie oraz wizualizacja przebiegu procesu w suszarkach/chłodziarkach wibrofluidyzacyjnych SWF wykonane jest w oparciu o sterownik PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu oraz archiwizację danych. Suszarki wyposażone są w pierwszy stopień odpylania grawitacyjnego (zespół cyklonów) oraz drugi stopień odpylania - filtry suche workowe lub mokre.

Suszarki/chłodziarki wibrofluidyzacyjne SWF, oferowane przez IdeaPro w Nowej Soli, w zależności od zastosowania produkowane są z różnych materiałów kon­struk­cyj­nych:

 • ze stali węglo­wej,
 • ze stali kwa­so­od­por­nej (nierdzewnej).

Na życzenie klienta suszarki/chłodziarki mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje:

 • pomiar wilgotności na wejściu oraz wyjściu materiału z suszarki,
 • pomiar temperatury materiału na wyjściu z suszarki,
 • system podawania i odbioru materiału.

Oferujemy pomoc naszych specjalistów w zakresie:

 • doboru suszarki/chłodziarki do danej aplikacji: temperatura produktu, charakterystyka schnięcia lub chłodzenia, kruchość itp.,
 • opracowania założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub innych projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
 • usytuowania i lokalizacji w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji,
 • wykonania założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doboru odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy,
 • pozyskania środków z UE oraz innych programów.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie