Bardzo ważną częścią działalności spółki są usługi serwisowe maszyn, urządzeń, instalacji technologicznych będących w programie produkcyjnym IdeaPro Nowa Sól oraz TECHNICAL Nowa Sól.

Pracownicy serwisowi są do dyspozycji Klientów w zakresie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem sprawności maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych. W ramach usług serwisowych nasi specjaliści są do dyspozycji klienta w zakresie pomocy przez połączenie telefoniczne lub połączenie internetowe on-line.

W ramach usług serwisowych realizujemy remonty kapitalne, modernizacje, naprawy związane z awariami, remonty kapitalne oraz wymianę części zamiennych zakupionych przez klienta w IdeaPro.

IdeaPro dostarcza dla Klientów wszystkie części zamiennych, które często są dostępne z magazynu. Oferta firmy IdeaPro w zakresie dostawy części zamiennych (technologicznego zużycia), elementów handlowych oraz podzespołów do maszyn, urządzeń, instalacji technologicznych obejmuje:

 • linie do granulacji,
 • maszyny i urządzenia do czyszczenia strumieniowego,
 • stacje przerobu mas,
 • mieszarki dynamiczne oraz granulatory,
 • chłodziarki wibrofluidyzacyjne oraz lemieszowe,
 • suszarki, bębnowe, fluidyzacyjne oraz wibrofliudyzacyjne,
 • maszyny formierskie prasująco-impulsowe,
 • automatyczne linie formierskie,
 • urządzenia transportowe,
 • układy sterowania, wizualizacji i archiwizacji,
 • automatyka procesów technologicznych i linii produkcyjnych.
Części technologicznego zużycia oraz części handlowe powinny być zamawiane przez Klienta zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową (DTR) dostarczaną przez IdeaPro lub TECHNICAL wraz z każdą maszyną, urządzeniem czy linią technologiczną. W zmieniającej się gospodarce planowania remontów, usług serwisowych oraz w przypadku awarii IdeaPro od wielu lat wypracowała korzystną dla Klienta formę współpracy opartą na umowie serwisowej.

Umowy serwisowe obejmują stałe przeglądy maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych przez specjalistyczną kadrę IdeaPro, dostawę części technologicznego zużycia i części handlowych ze stałym rabatem na poziomie 10% oraz obsługę serwisową przez połączenie on-line.
Umowa serwisowa w decydujący sposób wpływa na utrzymanie w sprawności Państwa maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych. Terminy przeglądów serwisowych wykonywanych przez naszych specjalistów uzgadniane są z Klientem, dopasowywane odpowiednio do jego planów produkcyjnych i postojowych. Nasi specjaliści w czasie przeglądów kontrolują wszystkie podzespoły i sporządzają raport zawierający spis prac oraz wskazania co do ich wykonania. Dla wielu klientów, umowa serwisowa stanowi ważne uzupełnienie ich własnych działań serwisowych lub je zastępuje.

W ramach umowy serwisowej IdeaPro świadczył usługi serwisowe i remontowe obejmujące:

1. Nadzór bieżący za pośrednictwem łącza internetowego przez połączenie on-line.

 • przeglądy okresowe dokonywane okresowo, mające na celu jest diagnostyka umożliwiająca zapobieganie wystąpieniu awarii maszyn, urządzeń oraz systemów sterowania w okresie między planowanymi przeglądami i remontami,
 • przeglądy udokumentowane protokołem zawierającym listę części zamiennych, które powinny być wymienione w najbliższym czasie oraz zalecenia dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń oraz systemów sterowania.

2. Naprawy remontowe realizowane według potrzeb w terminach ustalanych z Klientem.

3. Naprawy awaryjne i remontowe realizowane na zgłoszenie Klienta, działania z tym związane podejmowane są w najszybszym możliwym czasie.

4. Dostawę części technologicznego zużycia oraz handlowych:

 • planowa dostawa realizowana w terminach uzgodnionych z Klientem,
 • awaryjna dostawa realizowana w trybie ekspresowym,
 • części technologicznego zużycia produkcji IdeaPro dostępne z magazynu,
 • pozostałe części handlowe w tym: motoreduktory, silniki, elementy hydrauliki siłowej oraz inne elementy i podzespołów handlowe zgodnie z terminami realizacji producentów.

5. Doradztwo techniczne i technologiczne:

 • automatyka, sterowanie elektryczne
 • zagadnienia mechaniczne,
 • serwis części zamiennych.

Wysoką jakość usług serwisowych oraz oryginalne części zamienne produkcji PPP IdeaPro Sp. z o.o. w Nowej Soli gwarantują zadowolenie Klienta.

Złóż zapytanie