Najpowszechniej używanym materiałem budowlanym na świecie jest niewątpliwie beton. Jego produkcja światowa szacowana jest na 7 mld m3 rocznie. Rozwój technologii prowadzi do niezwykle szybkiego wzrostu własności mechanicznych betonów. Wzrost wytrzymałości osiąga się w wyniku stosowania nowoczesnych dodatków i ograniczeniu wody zarobowej. Stosowanie dodatków kształtujących wytrzymałości betonów na coraz wyższym poziomie, stosowanie intensywnych metod mieszania, jest podstawowym warunkiem innowacyjności na rynku betoniarskim. Najistotniejszym elementem wyposażenia w produkcji betonu jest system mieszania. Ma decydujący wpływ na zdolność do spełnienia oczekiwań dotyczących projektu, jakości i efektywności kosztowej. Szereg badań różnego typu mieszarek, prowadzonych pod kątem jakości przygotowanego betonu oraz czasu mieszania, w którym beton osiągał swoją optymalną wartość wskazuje jednoznacznie, że bezkonkurencyjne jest intensywne mieszanie w mieszarkach dynamicznych.

Mieszarka dynamiczna działa w następujący sposób:
W misie mieszany materiał jest transportowany w górę na skutek tarcia o ściany. Następnie spada pod działaniem siły ciążenia. Przy pomocy zgarniacza materiał jest kierowany do strefy oddziaływania szybko obracającego się wirnika. W trakcie jednego obrotu misy, a więc w ciągu kilku sekund, 100% materiału skierowane zostaje w strefę intensywnego mieszania. Wirnik może przy tym pracować z prędkością obwodową od 2 do ponad 30 metrów na sekundę, a ponieważ mieszanie odbywa się w „otulinie” mieszanego materiału, nie następuje ani zużycie wyłożenia misy ani też siła odśrodkowa nie doprowadza do rozfrakcjonowania składników mieszanki. Tej konstrukcji mieszarki dynamiczne uzyskują niedoścignioną jakość mieszania w wielu branżach. Mają bardzo uniwersalny charakter. Doskonale radząc sobie tak z mieszaniem na sucho jak i wytwarzaniem mieszanek o konsystencji od płynnej do plastycznej. W zależności od zadania mieszarka może pracować przeciwbieżnie lub współbieżnie. Przy wytwarzaniu betonów wysokiej jakości misa i wirnik obracają się najczęściej w tym samym kierunku, ponieważ w ten sposób na mieszankę oddziałują maksymalne siły ścinające.

Z samej zasady działania mieszarki dynamicznej, polegającej na rozdzieleniu transportu materiału i samego procesu mieszania, wynikają następujące korzyści:

 • wodę można dodawać niemal z dowolną prędkością,
 • czas mieszania jest niezależny od wielkości mieszarki,
 • prędkość narzędzia mieszającego można zmieniać w szerokim zakresie,
 • narzędzia mieszające można zmieniać i dopasowywać do mieszanego materiału,
 • jakość mieszania jest niemal niezależna od poziomu napełnienia,
 • mieszarki te nie powodują rozdzielania się (rozfrakcjonowania) mieszanki,
 • nie jest przekraczany „optymalny czas mieszania”.

Mieszarki dynamiczne mogą z łatwością wytwarzać beton o dowolnej konsystencji. Praktyka produkcyjna wskazuje jednoznacznie, że intensywne mieszanie w mieszarkach dynamicznych odgrywa coraz to ważniejszą role w produkcji takich wyrobów i betonów jak:

 • dachówki,
 • betony licowe,
 • kostki brukowe,
 • betony porowate,
 • betony samozagęszczające się,
 • betony zbrojone włóknami,
 • betony wysokowytrzymałe,
 • betony ultra-wysokowytrzymałe,
 • betony polimerowe,
 • betony ogniotrwałe.

Z doświadczeń eksploatacyjnych mieszarek dynamicznych w branży betoniarskiej wynika ,że:

 • betony wszelkich typów i konsystencji mogą być przygotowywane szybko i cechować się mimo to wysoką jakością,
 • różne typy betonów mogą być produkowane w tej samej mieszarce dynamicznej,
 • betony mogą być wytwarzane łatwiej i mniejszym nakładem energii,
 • udział cementu, pigmentów i innych dodatków może być w wielu przypadkach znacznie zredukowany (idealna homogenizacja),
 • dodatki wiążące są efektywnie aktywowane. Wytrzymałości początkowa i końcowa są w ten sposób podwyższane,
 • ilość braków jest znacząco zredukowana.

IdeaPro oferuje dla branży betoniarskiej mieszarki dynamiczne z pochyloną, obrotową misą, typu MDV, o jednorazowym załadunku od 250 do 5000 litrów. Oprócz podstawowego typoszeregu mieszarek dynamicznych typu MDV firma IdeaPro oferuje również mieszarki dynamiczne specjalne, o różnym przeznaczeniu i różnych cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Wśród oferowanych mieszarek są m in.:

 • mieszarki dynamiczne laboratoryjne typu MDL,
 • mieszarki dynamiczne ze stałą pokrywa typu MDS,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą typu MDP,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą i wychylną misą typu MDM,

IdeaPro oferuje wszechstronną gamę pojedynczych maszyn oraz systemów „pod klucz”, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów sterowania. Zakres produktów i usług obejmuje projektowanie i budowę kompleksowych instalacji uwzględniając wszystkie aspekty procesu, od dystrybucji i magazynowania surowców, aż po dostarczenie produktu końcowego.

Proponujemy maszyny i urządzenia obejmujące:

 • technologię mieszania – mieszarki dynamiczne dedykowane dla różnych betonów,
 • systemy naważania surowców z elektronicznymi modułami ważącymi,
 • systemy magazynowania surowców,
 • systemy podawania surowców: transport pneumatyczny, przenośniki śrubowe, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe i inne, zaprojektowane i dopasowane do wymogów technologii i właściwości surowców,
 • systemy monitorowania i sterowania procesem produkcyjnym – wskaźniki poziomu napełnienia, wizualizacja procesu.

Oferujemy m in.:

 • doradztwo w zakresie technologii procesowej i rozwoju ekonomicznych i ekologicznie odpowiedzialnych rozwiązań,
 • opracowywanie procesów przygotowania nowych produktów,
 • opracowanie i testowanie nowych typów maszyn i technologii pomiarowych,
 • analizę i optymalizację procesów produkcyjnych w eksploatacji lub w istniejących maszynach lub systemach,
 • próby i badania w IdeaPro,
 • wynajem maszyn do testowania technologii w liniach produkcyjnych Klientów.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie