W odlewniach wytwarzanie odlewów odbywa się w formach piaskowych, wykonywanych przede wszystkim z masy syntetycznej z bentonitem, odświeżanej w kolejnych obiegach. Ze względu na możliwość stosowania coraz to doskonalszych rozwiązań mechanizacji i automatyzacji oraz niski stosunkowo koszt materiałów formierskich technologia ta jest w dalszym ciągu rozwijana, Nowoczesną i efektywną technologią zagęszczania form w masach bentonitowych jest technologia zagęszczania impulsowo-prasująca. Oparta jest na niskociśnieniowej technologii formowania impulsowego i prasowaniu górnych powierzchni półformy.

Proces formowania impulsowego realizowany jest przy szybkości przyrostu ciśnienia sprężonego powietrza powyżej 10 MPa/s i dochodzi do 300 MPa/s. Tak szybki przyrost ciśnienia powoduje, że impuls sprężonego powietrza ma bardzo dużą dynamikę, co umożliwia zagęszczenie masy formierskiej w skrzynce. Największy stopień zagęszczenia masy formierskiej uzyskuje się bezpośrednio przy powierzchni płyty modelowej i modelu

Technologia formowania impulsowo-prasująca, stosowana przez firmę IdeaPro w maszynach formierskich FT/FTA, charakteryzuje się:

 • dużą dokładnością odwzorowania skomplikowanych modeli oraz powtarzalnością wymiarową, co pozwala otrzymać bardzo dobrą jakość powierzchni formy przekładającą się bezpośrednio na jakość wykonanego odlewu,
 • możliwością wyeliminowania rdzeni oraz lepszego wykorzystywania powierzchni modelowej,
 • wysokim stopniem zagęszczenia form oraz korzystnym jego rozkładem, umożliwiającym doskonałą przepuszczalność gazów,
 • redukcją do minimum obróbki powierzchni wykonywanych odlewów,
 • znaczącym spadkiem zużycia energii oraz niskim zużyciem sprężonego powietrza,
 • możliwością wykonywania półform dolnych i górnych w jednej maszynie formierskiej,
 • automatyczną pracą maszyn formierskich i możliwością regulacji parametrów pracy wraz z ich kontrolą,
 • niskim poziomem hałasu nie przekraczającym 85 dB.
Wszystkie wymienione tutaj czynniki pozwalają na produkcję odlewów wysokiej jakości. Na życzenie klienta maszyny formierskie mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje:

 • podgrzewanie płyt modelowych,
 • system spryskiwania płyt modelowych materiałem oddzielającym,
 • spulchniarka masy formierskiej,
 • zbiorniki wagowe do naważania i dozowania masy formierskiej do skrzynek.

Maszyny formierskie FT/FTA są projektowane i wykonywane dla różnych wymiarów skrzynek formierskich w „świetle” oraz dla różnych wydajności. Typowe gabaryty skrzynek formierskich produkowanych przez IdeaPro maszyn formierskich impulsowo-prasujących, to:

 • 600 x 500 mm (FT/FTA – 65),
 • 800 x 600 mm (FT/FTA – 86),
 • 1000 x 800 mm (FT/FTA – 108),
 • 1200 x 800 mm (FT/FTA – 1210).

Wymiary skrzynek formierskich mogą odbiegać od typowych. Zmiana wymiarów oraz dobór wysokości skrzynek wymaga uzgodnienia ze specjalistami IdeaPro.

W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:

 • w usytuowaniu, lokalizacji maszyny formierskiej w istniejących obiektach,
 • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza, instalacje wody lub innych projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
 • wykonaniu założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doborze odpowiedniego systemu dozowania masy formierskiej,
 • optymalizacji przebiegu procesu technologicznego w zakresie doboru parametrów technologicznych, jak: ciśnienie i czas strzału, ciśnienie i czas prasowania, itp.,
 • w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie