Strzelarko – prasy SP stosuje się przede wszystkim do produkcji małych precyzyjnych odlewów o różnych kształtach, szczególnie do: pierścieni tłokowych, magnesów, itp., z różnych stopów metali (brąz, mosiądz, aluminium, żeliwo oraz staliwo) w cyklu automatycznym IdeaPro produkuje wysokowydajne maszyny formierskie strzelarko-prasy SP, osiągające wydajność 400 form/godz.

Strzelarko-prasy SP są projektowane oraz wykonywane jako układy modułowe o różnych wydajnościach oraz do różnych wielkości skrzyń formierskich, dostosowane do warunków lokalizacyjnych odlewni.

Strzelarko – prasa wykonuje formy w technologii wstrzeliwania masy formierskiej. Proces ten pozwala na uzyskiwania dużych wydajności wykonywania form i polega na:

  • zagęszczeniu I stopnia za pomocą wstrzelenia masy formierskiej z komory strzałowej do zestawu formierskiego (nośnik płyty modelowej, płyta modelowa, skrzynka formierska oraz nadstawka),
  • zagęszczeniu II stopnia (ostatecznego) za pomocą prasowania pod wysokimi naciskami (p≥0,6MPa).

Strzelarko-prasa SP to czterostanowiskowa maszyna formierska, przeznaczona do wykonywania form, szczególnie do zalewania w stosach. Maszyna przystosowana jest do formowania w niskich okrągłych skrzyniach i przy zastosowaniu niskich modeli. Posiada płytę modelową dolną i górną. Płyta modelowa górna w przypadku formowania pierścieni nie jest uzbrojona w modele. Strzelarko-prasa SP może pracować w automatycznych liniach formierskich lub w pojedynczych stanowiskach.

Strzelarko prasa może być wykonana lub przystosowana do różnych wielkości i wysokości skrzynek formierskich, w zależności od wymagań klienta. Strzelarko-prasę SP wykonuje formy w trzech etapach (operacjach): dozowania, prasowania i oddzielania. Skrzynia formierska, za pomocą nośnika skrzyń formierskich i form, ustawia się nad ramką nadmiarową, następuje przemieszczenie do góry skrzyni na ramce nadmiarowej i zamknięcie komory technologicznej, zadozowanie masy, wysunięcie trzpienia do odtwarzania układu wlewowego i sprasowanie masy formierskiej w skrzyni formierskiej. Po prasowaniu, następuje wycofanie trzpienia do odtworzenia układu wlewowego w dół. Z momentem rozpoczęcia opadania prasy, zaczyna się oddzielenie formy od modelu.

Po opadnięciu prasy skrzynia formierska powraca na nośnik skrzyń formierskich i form, następuje obrót o 90o i wykonanie wlewu głównego, a następnie skrzynia formierska przemieszcza się ponownie o 90o do pozycji początkowej, kończąc cykl wykonania formy.

Charakterystyka techniczna strzelarko-prasy SP-4 ujęta jest w poniższej tabeli:

Wymiary skrzynek formierskich w świetle
Skrzynia H=35mmØ423
Skrzynia H=70mmØ423
Wysokość skrzynek formierskich
Skrzynia H=35mm35
Skrzynia H=70mm70
Pozostałe parametry
Wydajność maszynowa w cyklu automatycznym liniiform/h400
Ciśnienie w zbiorniku sprężonego powietrza regulacja płynnaMPa0,3÷0,6
Naciski powierzchniowe prasy na półformę – płynna regulacjaMPa0,4÷1,2
Max siła prasykN0÷140
Max skok prasymm75
Wysokość nadmiaru masy w ramce nadmiarowej (regulowana płynnie)mm0-50
Maksymalna odległość ramki nadmiarowej od skrzynki formierskiej po oddzieleniummOkoło 15
Ciśnienie sprężonego powietrzaMPa0,6÷0,7
Napięcie zasilaniaV3x400V/50Hz
Napięcie sterowaniaV24
Moc zainstalowanakW15
Minimalna temperatura pracy maszyny°C+5
Całkowita masaMg2,71

Wykonywanie form przez strzelarko-prasę realizowane jest w cyklu automatycznym, natomiast kolejne operacje technologiczne mogą być zautomatyzowane w takim samym stopniu jak w innych liniach odlewniczych. Strzelarko-prasy SP wyposażone są w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu formowania oraz archiwizację danych.

Oferujemy pomoc naszych specjalistów szczególnie w:

  • usytuowaniu, lokalizacji maszyny formierskiej w istniejących obiektach,
  • wykonanie założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
  • doborze odpowiedniego systemu dozowania masy formierskiej,
  • optymalizacji przebiegu procesu technologicznego w zakresie doboru parametrów,
  • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy linii,
  • pomocy w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.
Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie