Oczyszczarki wirnikowe gąsienicowe OWG przeznaczone są do oczyszczania przedmiotów o małych i średnich gabarytach, szczególnie do oczyszczania odlewów żeliwnych i staliwnych oraz odkuwek, z rdzy, zendry, masy formierskiej oraz powłok lakierniczych. W tej oczyszczarce mogą być oczyszczane przedmioty o wysokiej temperaturze.

Przedmioty przeznaczone do oczyszczania umieszczane są ręcznie lub za pomocą urządzenia załadowczego w niecce tworzonej przez taśmę (gąsienicę), wykonaną z metalowych segmentów. Ruch taśmy powoduje przemieszczanie przedmiotów w strugach śrutu. Po uruchomieniu cyklu pracy oczyszczarki następuje automatyczne zamknięcie drzwi. Po ich zamknięciu włączają się poszczególne mechanizmy oczyszczarki w kolejności zaprogramowanej w układzie sterowania. Po zakończeniu procesu czyszczenia następuje zamknięcie dozowników śrutu, wyłączenie wirników rzutowych, otwarcie drzwi i samoczynny rozładunek oczyszczonych przedmiotów. Rozładunek przedmiotów następuje poprzez wsteczny ruch taśmy (gąsienicy) do pojemnika lub na przenośnik odbierający. Oczyszczarka po wysypaniu oczyszczonych przedmiotów jest gotowa do kolejnego cyklu czyszczenia.

Podstawowymi zespołami oczyszczarki są wirniki rzutowe wyrzucające śrut z dużą energią na powierzchnię oczyszczanych przedmiotów. Odpowiednie usytuowanie wirników rzutowych w oczyszczarce oraz obrót taśmy, powodujący przypadkowe przemieszczanie się oczyszczanych przedmiotów w strugach wyrzucanego śrutu, gwarantują dokładne i równomierne oczyszczenie powierzchni w czasie jednego cyklu. Obieg śrutu w oczyszczarkach jest w układzie zamkniętym. Śrut podawany do wirników rzutowych wyrzucany jest z dużą energią na powierzchnię obrabianego przedmiotu, następnie poprzez perforowaną podłogę opada grawitacyjnie do zsypu, skąd przenośnikiem śrubowym i dalej przenośnikiem kubełkowym transportowany jest do układu separacji powietrznej lub powietrzno-magnetycznej, w celu jego oczyszczenia z zanieczyszczeń. Tak oczyszczony śrut z seperatora przesypuje się do zbiornika, z którego przez dozowniki śrutu podawany jest ponownie do wirników rzutowych.

Oczyszczane przedmioty, w zależności od przeznaczenia, wymagają różnego stopnia czystości powierzchni. Realizowane jest to przez zmianę czasu ich przebywania w strugach wyrzucanego przez wirniki rzutowe śrutu. Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji obrotów silników wirników rzutowych umożliwia regulację energii kinetycznej wyrzucanego śrutu a tym samym dynamiki czyszczenia.

Oczyszczarki mogą pracować w cyklu automatycznym, ręcznym oraz remontowym. Sterowanie pracą oczyszczarki realizowane jest za pomocą elektronicznego systemu sterowania PLC. Oczyszczarka wyposażona jest w system blokad i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy obsługi oraz uniemożliwiających uszkodzenia mechanizmów.

Aby zapewnić bezpyłową pracę oczyszczarek zastosowane są układy odpylania z wentylatorem, który wytwarza wymagane podciśnienie wewnątrz komory oczyszczarki. Układ odpylania przeznaczony jest do oczyszczenia zasysanego powietrza z oczyszczarki. Dla oszyszczarek przeznaczonych do czyszczenia przedmiotów o małym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry wyposażone we wkłady patronowe. Natomiast do oczyszczania przedmiotów o dużym stopniu zabrudzenia stosuje się filtry suche workowe. Obydwa systemy odpylania posiadają powietrzną regenerację wkładów lub worków filtracyjnych.

Oczyszczarki wirnikowe gąsienicowe OWG produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TYPOWG-800 OWG-1500
Objętość załadowcza oczyszczarkim3 0,81,5
Max. masa załadunkukg 20003000
Max. masa jednego detalukg 5050
Min. wymiar gabarytowy 1 szt. detalu (axbxh)mm 50x50x5050x50x50
Oczyszczarki wirnikowe gąsienicowe OWG mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych, takich, jak obróbka strumieniowa powierzchni oraz lakierowanie, dzięki czemu można tworzyć linie technologiczne.

Złóż zapytanie