Podstawowymi parametrami masy formierskiej ważnymi dla uzyskania dobrej jakości odlewów są między innymi jej temperatura i wilgotność. Chłodzenie masy ma istotne znaczenie przy mechanizacji i automatyzacji procesu wytwarzania odlewów w formach piaskowych, wykonywanych z użyciem masy syntetycznej z bentonitem. Problem dobrego chłodzenia masy występuje z reguły w odlewniach posiadających automatyczne linie formierskie, w których wymiana masy następuje zbyt szybko co nie pozwala na przebieg naturalnego procesu chłodzenia.

Najefektywniejszym sposobem chłodzenia jest proces polegający na przedmuchiwaniu powietrzem nawilżonej masy. Zachodzące w wyniku tego procesu zmiany temperatury, zarówno powietrza jak i masy, zależą od względnej różnicy temperatur chłodzonej masy i powietrza oraz ich początkowej ich wilgotności. Proces intensywnego chłodzenia oraz nawilżania masy formierskiej zwrotnej można realizować w chłodziarkach wibrofluidyzacyjnych CF produkcji IdeaPro.

Chłodziarki wibrofluidyzacyjne CF mają zainstalowany system nawilżania masy, który posiada od 3 do 5 stopni zraszania. Wszystkie stopnie sterowane są niezależnie od siebie. Zimne powietrze, tłoczone przez wentylator do komory powietrznej, przepływa przez otwory przegrody fluidyzacyjnej i przez warstwę transportowanego materiału. Podgrzane i zanieczyszczone powietrze, po przejściu przez warstwę chłodzonego materiału, odciągane jest przez króciec wylotowy do cyklonu, celem wstępnego oczyszczenia.

Chłodziarki wibrofluidyzacyjne CF działają w sposób ciągły i gwarantują intensywne schłodzenie masy formierskiej zwrotnej z temperatury ok. 80 0 C ÷ 120 0 C do temperatury ok. 45oC ÷ 50oC, oraz jej nawilżenie do wilgotności 1,8÷2,4%H2O. Proces schłodzenia odbywa to się dzięki współdziałaniu transportu wibracyjnego i dmuchu powietrza powodujących zjawisko fluidyzacji warstwy masy formierskiej, a tym samym intensywne odprowadzenie wody zawartej w masie formierskiej zwrotnej oraz zadozowanej w procesie chłodzenia fluidyzacyjnego.

Do zalet procesu chłodzenia fluidyzacyjnego można zaliczyć:

  • ujednorodnienie masy formierskiej z równoczesną jej homogenizacją,
  • odpylenie nieaktywnych cząstek bentonitu i innych przepalonych cząstek,
  • automatyczna praca chłodziarki.

W chłodziarkach wibrofluidyzacyjnych CF prowadzone jest nawilżanie masy poprzez dysze natryskowe umieszczone we wnętrzu komory. Ilość podawanej wody jest sterowana w zależności od żądanych parametrów masy po schłodzeniu. W chłodziarkach CF nawilżanie może być realizowane przez układ natryskowy, sterowany przez system  MICOMP 5 typ G-FBK firmy Michenfelder. Upłynnienie złoża masy przez fluidyzację wspomagane przez wibrację pokładu sitowego, powoduje rozwinięcie powierzchni kontaktu masy z powietrzem chłodzącym, stwarzając optymalne warunki wymiany ciepła.

Oferowane chłodziarki wibrofluidyzacyjne charakteryzują się wystarczająco szerokim zakresem regulacji podstawowych parametrów pracy takich, jak: intensywność drgań, kierunek siły wymuszającej, natężenie strumienia wody chłodzącej, natężenie strumienia powietrza chłodzącego, a także prędkości podawania masy. Stawarza to możliwość doboru optymalnych parametrów pracy urządzenia przy zróżnicowanych warunkach technologicznych i otoczenia.

Chłodziarki wibrofluidyzacyjne CF produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

Chłodziarka/typ Wymiary A x B Wydajność chłodzenia Ilość powietrza odciąganego m3/h Zużycie wody max. l/h
120°C
-40°C
100°C
-40°C
80°C
-40°C
CF-1420 700x2500 14 17 20 7920 600
CF-2035 1000x3500 20 26 35 9200 1000
CF-3550 1200x4500 35 39 50 11000 1200
CF-5075 1600x5000 50 58 75 16200 1600
CF-70100 2000x5000 70 82 100 22700 2500

Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji chłodziarek, służą pomocą w doborze odpowiedniej chłodziarki wibrofluidyzacyjnej zgodnie z wydajnością wymaganą przez Klienta.

W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:

  • w usytuowaniu chłodziarki w istniejących obiektach,
  • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub innych projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
  • opracowaniu projektu fundamentów,
  • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy chłodziarki,
  • optymalizacji przebiegu procesu technologicznego w zakresie chłodzenia i nawilżania masy formierskiej,
  • w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie