W ramach prowadzonej działalności oferujemy próby oraz badania przemysłowe/technologiczne związane z opracowaniem nowych technologii, sprawdzeniem technologii w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych. Próby oraz badania są wykonywane na własne potrzeby oraz na zlecenia klientów.

Przykłady produktów otrzymanych w procesie granulacji w laboratorium przemysłowym IdeaPro.

Proces granulacji w mieszarkach (granulatorach) dynamicznych.

Granulacja jest procesem łączenia drobnych cząstek, takich jak pyły, proszki, w większe agregaty (granule) o określonej wytrzymałości mechanicznej. Sam proces aglomeracji lub granulacji odbywa się na mokro przy określonej w procesie zawartości wilgoci. Głównym nośnikiem wody jest podstawowy surowiec - odpad IOS. Zaproponowana przez firmę IdeaPro technologia granulacji, dzięki zastosowaniu unikalnej sekwencji mieszania/granulacji w mieszarkach dynamicznych spełnia najwyższe standardy w zakresie jakości produktu, zużycia energii i wydajności z jednostki objętościowej urządzenia technologicznego. Połączenie w jednym urządzeniu fazy intensywnego mieszania i procesu granulacji doskonale sprawdza się w procesach granulacji wielu materiałów.

Zastosowanie procesu granulacji dla różnych materiałów.

Złóż zapytanie