Oferta rynkowa nowoczesnych materiałów budowlanych, zarówno do zastosowań profesjonalnych jak i domowych, wciąż podlega modyfikacjom i rozszerzaniu gamy produktowej.

Obecnie stosowane materiały budowlane to przede wszystkim :

 • różnorodne zaprawy murarskie,
 • jastrych cementowy i anhydrytowy,
 • tynk wewnętrzny, lekki tynk gipsowy,
 • tynk termoizolacyjny,
 • gotowe mieszanki cementowe,
 • zaprawy klejące, kity, szpachlówki.
Wytwarzanie materiałów budowlanych wymaga powtarzalnej, wysokiej jakości produktu. W produkcji materiałów budowlanych, wypalanych i wszelkiego typu zapraw o jakości decyduje przede wszystkim uzyskanie wysokiego stopnia homogeniczności mas i mieszanek. Aspekt ten nabiera znaczenia w związku ze stosowaniem na coraz większą skalę mikro-dodatków, kształtujących ich właściwości użytkowe.

Najnowocześniejsze techniki mieszania oferują nie tylko idealne ujednorodnienia przy nawet bardzo małych dodatkach substancji aktywnych, ale równocześnie zapewniają znaczące oszczędności energii w procesie produkcyjnym. Urządzeniami, które odpowiadają współczesnym wymaganiom w zakresie mieszania i ujednorodniania składników są mieszarki dynamiczne (turbinowe). W intensywnych mieszarkach przeciwbieżnych około 90% energii napędu jest wykorzystane na intensywne mieszanie materiałów znajdujących się w obszarze szybkoobrotowego wirnika, obracającego się w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu misy.

IdeaPro w swej ofercie produkcyjnej posiada szereg mieszarek dynamicznych o załadunku od 5 litrów do 6000 litrów, dopasowanych do indywidualnych potrzeb i wymogów technologii użytkownika. Mieszarki dynamiczne IdeaPro gwarantują najwyższą wydajność w przygotowaniu wysokiej jakości materiałów budowlanych, charakteryzują się unikalną zasadą działania. Zmiany ruchu poszczególnych cząstek składowych mieszanego materiału wymuszane są przez trzy elementy robocze:

 • obrotową, pochyłą misę,
 • obrotową turbinę o regulowanej prędkości obrotowej,
 • lemiesz kierujący.

Niezwykle skuteczna kombinacja mikro-mieszania, które ma miejsce w turbinie o dużej prędkości z makro-mieszaniem, wykonywanym przez zgarniacz dna i ściany bocznych daje oczekiwane efekty procesu mieszania. Występująca w urządzeniu separacja między transportem materiału a procesem mieszania stwarza wysoką różnicę prędkości, z dynamicznymi zmianami w kierunku pionowym i poziomym, które są wymagane dla uzyskania optymalnego wymieszania.

Proces mieszania w mieszarkach dynamicznych IdeaPro charakteryzuje się:

 • doskonałą jednorodnością produktu nawet w przypadku lekkich materiałów, barwników, substancji wiążących i innych dodatków,
 • przebiegiem procesu bez segregacji komponentów mieszaniny,
 • ekonomicznej pracy, dzięki krótkim czasom mieszania i wysokiej wydajności produkcji,
 • możliwością dopasowania intensywności mieszania do właściwości materiału,
 • możliwością delikatnego mieszania lekkich materiałów (polistyren, lekkie materiały na bazie minerałów),
 • wysoką elastycznością w szerokim asortymencie produktów,
 • niskim zużyciem energii.

Zalety konstrukcyjne mieszarki dynamicznej IdeaPro:

 • możliwość zautomatyzowanego załadunku i rozładunku,
 • szeroko rozbudowane sterowanie, przystosowane do automatyzacji procesu,
 • trwała i mocna konstrukcja, umożliwiająca ciągłe użytkowanie przemysłowe przy niskich kosztach wymiany części zużywających się,
 • dobry dostęp do mechanizmów i wnętrza misy mieszarki, sprawiają łatwość w obsłudze,
 • łatwo wymienialne, o niewielkich rozmiarach, części technologicznego zużycia,
 • mniejsze zużycie, dzięki zastosowaniu narzędzi o bardzo dużej trwałość elementów roboczych,
 • niska awaryjność i wysoka niezawodność działania,
 • wysokiej jakości zespoły napędowe,
 • wysoka hermetyczność procesu mieszania.

IdeaPro oferuje wszechstronną gamę pojedynczych maszyn oraz systemów „pod klucz”, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów sterowania. Zakres produktów i usług obejmuje projektowanie i budowę kompleksowych instalacji, obejmujących wszystkie aspekty procesu, od dystrybucji i magazynowania surowców, aż po dostarczenie produktu końcowego.

Proponujemy maszyny i urządzenia obejmujące:

 • technologię mieszania – mieszarki dynamiczne w zakresie od 5 do 6000 litrów załadunku, dedykowane dla różnych materiałów,
 • systemy naważania surowców z elektronicznymi modułami ważącymi,
 • systemy magazynowania surowców,
 • systemy podawania surowców: transport pneumatyczny, przenośniki śrubowe, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe i inne, zaprojektowane i dopasowane do wymogów technologii i właściwości surowców,
 • systemy monitorowania i sterowania procesem produkcyjnym – wskaźniki poziomu napełnienia, czujniki ruchu, wizualizacja procesu.
Oferujemy rozwiązania, które zapewniają :

 • elastyczną technologię produkcji,
 • wysoką niezawodność eksploatacyjną,
 • pełną zautomatyzację procesów.

IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń, spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe.

Oferujemy m in.:

 • doradztwo w zakresie technologii procesowej i rozwoju ekonomicznych i ekologicznie odpowiedzialnych rozwiązań,
 • opracowywanie procesów przygotowania nowych produktów,
 • opracowanie i testowanie nowych typów maszyn i technologii pomiarowych,
 • analizę i optymalizację procesów produkcyjnych w eksploatacji lub w istniejących maszynach lub systemach,
 • próby i badania w IdeaPro,
 • wynajem maszyn do testowania technologii w liniach produkcyjnych Klientów.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie