Suszenie i chłodzenie to elementarne etapy przetwarzania w przygotowywaniu materiałów sypkich we wszystkich sektorach przemysłu. Towary masowe, takie jak piasek i żwir, węgiel, produkty krystaliczne, produkty spożywcze i pasze dla zwierząt, a także produkty odpadowe muszą zostać wysuszone, zanim zostaną wprowadzone do procesów końcowych.

Kluczowymi czynnikami, obok stałej wysokiej jakości są doskonała dostępność i niezawodność suszarni oraz jej ekonomiczna eksploatacja. Zastosowanie suszarek wibrofluidyzacyjnych SWF jest szczególne dzięki wysokiej wydajności operacyjnej. Konkurencyjność tej metody w stosunku do przestarzałych (np. suszarki komorowe, szybowe czy bębnowe) polega głównie na lepszym stosunku uzyskiwanej intensywności suszenia do kosztów przetłaczania czynnika suszącego. Podstawowe zalety technologii suszenia w suszarkach wibrofluidyzacyjnych :

 • Wysoka specyficzna wydajność suszenia i chłodzenia
 • Optymalne wykorzystanie energii
 • Powierzchnia fluidalna sterowana drganiami
 • Prosta kontrola i monitorowanie temperatury
 • Wysoki standard sanitarny
 • Szybkie i łatwe do czyszczenia
 • Szybkie zmiany produktu
 • Wyjątkowo delikatne przenoszenie produktów
Suszarka wibrofluidyzacyjna działa na zasadzie złoża fluidalnego. Produkt suszony / chłodzony w suszarce jest podawany na perforowaną podstawę, np. specjalne laserowo wycięte płyty, a strumień gorącego lub zimnego powietrza lub innego gazowego środka suszącego przechodzi pionowo w górę przez produkt od dołu. W złożu fluidalnym układ cząstek utrzymuje się w zawieszeniu przez przepływ skierowany przeciwko sile grawitacyjnej.

Podczas tego procesu powietrze przepływa wokół każdej pojedynczej cząstki. Uzyskana duża powierzchnia kontaktu między cząstkami i powietrzem zapewnia optymalne przenoszenie ciepła i masy, a tym samym umożliwia szybkie, delikatne i energooszczędne suszenie.
Poduszka powietrzna pomiędzy cząstkami zapobiega ścieraniu i aglomeracji. Wibracja suszarki podtrzymuje złoże fluidalne i bardzo korzystnie wpływa na proces. Zapobiega to powstawaniu kraterów i rozprysków powietrza, nawet w bardzo wilgotnych i trudnych do fluidyzacji złożach produktów. Cząstki o różnej wielkości ziarna są równomiernie i niezawodnie suszone.

Ponadto suszarka wibracyjna opróżnia się całkowicie i automatycznie. Wymóg konserwacji i czyszczenia podczas pracy jest niski.

Suszarki wibrofluidyzacyjne SWF są stosowane do materiałów sypkich o szerokim zakresie wielkości ziarna. Ich szczególne zalety to:

 • wibracje umożliwiają optymalne suszenie produktów o zmiennych rozmiarach ziaren nawet przy niskiej prędkości przepływu gazu.
 • wibracje zapobiegają powstawaniu pęcherzyków w drobnoziarnistych produktach, zapewniając tym samym zwiększoną wydajność energetyczną.
 • podczas suszenia produktów o szerokim zakresie wielkości ziarna, wibracje zapobiegają segregacji materiału poprzez poluzowanie grubych ziaren.
 • suszarkę można opróżnić z łatwością, ponieważ cząsteczki są transportowane przez suszarkę za pomocą wibracji. Przełączanie z jednego produktu na inny jest zatem szybkie i łatwe.
 • regulacja wibracji wpływa na czas przebywania produktu i ma szczególnie korzystny wpływ na jakość.
Suszarki wibrofluidyzacyjne SWF produkowane są przez IdeaPro w różnych wersjach wykonania, różnych wielkościach i wydajnościach. Mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności suszonego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania i odbioru materiałów.Suszarki wibrofluidyzacyjne SWF wyposażone są w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnychfunkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu oraz archiwizację danych.

Suszarki wibrofluidyzacyjne SWF, oferowane przez IdeaPro w Nowej Soli, w zależności od zastosowania mogą być wykonywane jako urządzenia z kombinowaną aparaturą do suszenia oraz chłodzenia, produkowane z różnych materiałów kon­struk­cyj­nych:

 • ze stali węglo­wej,
 • ze stali kwa­so­od­por­nej (nierdzewnej).

Oferujemy pomoc naszych specjalistów:

 • w zakresie doboru suszarki/ chłodziarki do danej aplikacji: temperatura produktu, charakterystyka schnięcia lub chłodzenia, kruchość itp.,
 • opracowania założeń branżowych, jak: założenia fundamentowe, instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub innych projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
 • w usytuowaniu i lokalizacji suszarki w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji,
 • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy suszarki,

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.
Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL