Granulacja, określana również jako aglomeracja, peletyzacja, grudkowanie jest procesem łączenia drobnych cząstek, takich jak pyły, proszki w większe agregaty (granule), o określonej wytrzymałości mechanicznej. Sam proces aglomeracji lub granulacji odbywa się za pomocą granulacji na mokro z dodatkiem cieczy lub alternatywnie za pomocą granulacji na gorąco. Procesowo i aparaturowo granulacja może być realizowana: bezciśnieniowo lub ciśnieniowo. Granulacja bezciśnieniowa może być prowadzona w złożu fluidalnym lub w swobodnie przesypującej się warstwie materiału granulowanego (granulatory dynamiczne, granulatory bębnowe, talerzowe, wibracyjne). Jeżeli granulacji podlegają surowce proszkowe, to niezależnie od tego, czy jest to granulacja ciśnieniowa, czy bezciśnieniowa, wykorzystuje się w procesie aglomeracji ciecz wiążącą.

Do najistotniejszych zalet granulacji bezciśnieniowej można zaliczyć:

  • zmniejszenie emisji pyłów w czasie procesu technologicznego,
  • wyeliminowanie zbrylania się materiału,
  • łatwiejszy transport i dozowanie zgranulowanych materiałów,
  • zapobieganie segregacji w materiałach wieloskładnikowych.
Granulacja jest stosowana, aby uzyskać wygodną, akceptowalną przez użytkowników końcową formę produktu, często też są granulowane surowce, bądź półprodukty, aby ułatwić, bądź nawet umożliwić ich stosowanie w odpowiednich technologiach. Przykładem może być granulowanie surowców, czy odpadów komunalnych, kopalnianych, przed ich przetworzeniem, jak również stałych biopaliw. Ze względu na wielkość produkcji dominuje przemysł chemiczny w szczególności nawozów sztucznych. Odpowiednio formowane granulki nawozów dają możliwość uzyskania specjalnych właściwości dotyczących szybkości ich rozpuszczania. Klasyczne metody granulacji bezciśnieniowej są też stosowane do wytwarzania granulek wieloskładnikowych w takiej postaci, że poszczególne składniki nakładane są w formie warstw powierzchniowych, co determinuje kolejne ich uwalnianie w wyniku rozpuszczania.

Granulację produktów stosuje się w wielu technologiach wytwórczych. Ze względu na wielkość produkcji dominuje przemysł chemiczny, ale równie często stosuje się granulację w przetwórstwie żywności, jak również w wielu technologiach związanych z inżynierią środowiska. IdeaPro oferuje szeroki zakres urządzeń do granulacji mechanicznej, obejmujący dynamiczne mieszarki – granulatory typu MDV oraz MD oraz dyski aglomeracyjne.

Technologia granulacji w granulatorach dynamicznych, dzięki zastosowaniu unikalnej sekwencji mieszania/granulacji, spełnia najwyższe standardy w zakresie jakości produktu, zużycia energii i wydajności z jednostki objętościowej urządzenia technologicznego. Połączenie w jednym urządzeniu fazy intensywnego mieszania i procesu granulacji doskonale sprawdza się w procesach granulacji wielu materiałów m in. nawozów wieloskładnikowych, pyłów itp.

Specjaliści IdeaPro posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji urządzeń do granulacji służą pomocą w doborze odpowiedniego urządzenia zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:

  • w usytuowaniu urządzeń w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji
  • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza, instalacji wodnej lub innych wymaganych projektów, np. do pozwolenia na budowę
  • opracowaniu projektu fundamentów
  • doborze system odpylania dostosowanego do warunków pracy granulatora
  • optymalizacji procesu granulacji oraz wydajności
  • w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL