Firma IdeaPro oferuje technologię granulowania różnych materiałów w mieszarkach - granulatorach dynamicznych. Zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych pozwala na przetwarzanie szerokiego zakresu konsystencji na różne formy granulatów. Dzięki zastosowaniu sekwencji mieszania/granulowania w jednym urządzeniu spełnia ona najwyższe standardy w zakresie jakości produktu, zużycia energii i wydajności z jednostki objętościowej urządzenia technologicznego.

Proces granulowania mechanicznej może być realizowany w mieszarkach dynamicznych MDV, MDH oraz MD wyposażonych w szybkoobrotowe narzędzia mieszające (turbiny). Mieszarki wykonywane są w różnych wielkościach i wydajnościach, mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: system podgrzewania materiału, układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności granulowanego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania materiałów płynnych oraz sypkich.

Najważniejsze cechy oferowanej technologii :

 • mieszanie, granulowanie i powlekanie w jednej maszynie i w jednej operacji technologicznej,
 • optymalne rozmieszczenie surowców podstawowych i mikroskładników,
 • surowce o różnych gęstościach i rozmiarach cząstek mogą być mieszane i granulowane bez trudności,
 • możliwość dostosowania wielkości granul do indywidualnych wymagań.
 • krótkie czasy procesu
 • proces przebiega w warunkach hermetycznych bez emisji pyłów,
Mieszarki dynamiczne MDV oraz MD produkowane przez IdeaPro w Nowej Soli znalazły zastosowanie w wielu procesach granulowania bezciśnieniowej, główne obszary zastosowań to m in:

 • materiały budowlane
 • ceramika
 • energetyka
 • odpady komunalne
 • materiały ogniotrwałe
 • nawozy sztuczne
 • przemysł szklarski
 • odlewnictwo
 • ochrona środowiska
 • metalurgia proszków

IdeaPro produkuje szeroką gamę mieszarek dynamicznych MDV oraz MD przeznaczonych do realizacji procesu granulowania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii mieszania i granulowania przemysłowego.
W mieszarkach dynamicznych MDV proces granulowania realizowany jest przez szybkoobrotową turbinę wspomagany dodatkowymi elementami roboczymi tj.

 • obrotową misą o pochyłej osi obrotu,
 • lemieszem zgarniającym (kierującym).

W mieszarkach dynamicznych MDV wykorzystuje się zjawisko grawitacyjnego opadania i turbulencji cząstek wywołane przez obracającą się, pochyloną misę i odpowiednie ich ukierunkowanie przez szybkoobrotową turbinę.

Mieszarki dynamiczne MDV produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

Mieszarkia/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy kW Moc Moc napędu turbiny kW
MDV-10 250 1x7,5 1x22
MDV-11 350 1x9,2 1x45
MDV-16 600 1x11 1x55
MDV-19 10001x18,5 1x75
MDV-21 18002x11 1x90
MDV-24 25002x22 1x110
MDV-26 32002x22 1x160
MDV-29V 40002x15 2x132
MDV-32 50002x18,5 2x160
MDV-32A 60002x22 2x200
MDV-32B 70002x30 2x200

Mieszarki dynamiczne MD są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

Mieszarka turbinowa z podnoszoną pokrywą typ MDP
Mieszarki/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy (kW) Moc napędu turbiny (kW)
MDP-10 180 1x7,5 1x18,5
MDP-11 320 1x11 1x22
Mieszarka dynamiczna MDS
Mieszarki/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy (kW) Moc napędu turbiny (kW)
MDS-10 250 1x5,5 1x15
MDS-11 350 1x7,5 1x18,5
MDS-16 600 1x11 1x30
MDS-19 1200 1x18,5 1x45
MDS-21 1800 2x11 1x75
Mieszarka dynamiczna z podnoszoną pokrywą i wychylną misą MDM
Mieszarki/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy (kW) Moc napędu turbiny (kW)
MDM-06 90 1x3 1x15
MDM-08 160 1x5,5 1x18,5
Mieszarka dynamiczna laboratoryjna MDL
Mieszarki/typ Jednorazowy załadunek (litry) Moc napędu misy (kW) Moc napędu turbiny (kW)
MDL-03 7 1x0,55 1x1,1
MDL-04 15 1x0,75 1x3,0

Mieszarki dynamiczne MDV oraz MD produkowane przez IdeaPro w Nowej Soli w zależności od przeznaczenia i zastosowania, mogą być dopasowane do określonych wymagań technologicznych Klienta w zakresie wyposażenia jak i stosowania materiałów kon­struk­cyj­nych:

 • wykonanie ze stali węglo­wej,
 • wykonanie ze stali kwa­so­od­por­nej (nierdzewnej).
Mieszarki mogą być wyposażone w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację wszystkich danych.

Na życzenie klienta mieszarki mogą być wyposażone dodatkowo funkcje:

 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej turbiny,
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej misy,
 • podgrzewanie materiału w misie,
 • pomiar wilgotności granulowanego materiału wewnątrz misy,
 • pomiar temperatury granulowanego materiału wewnątrz misy,
 • dozowanie dowolnych składników: sypkich oraz płynnych.

Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji i poza nią.

Specjaliści IdeaPro posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji urządzeń do granulowania służą pomocą w doborze odpowiedniego urządzenia zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL